Phân giải Internet
Dịch vụ phân giải Internet khu vực

Kết nối các dịch vụ DNS của Verisign cho các nhiệm vụ tối quan trọng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng của bạn

CẢI THIỆN HIỆU SUẤT INTERNET VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG VỚI DỊCH VỤ PHÂN GIẢI INTERNET KHU VỰC CỦA VERISIGN

Verisign vận hành một chùm hơn 100 website phân giải Internet được phân bố trên khắp toàn cầu, trong đó bao gồm cả các website phân giải khu vực và supersite. Máy chủ tên miền của Verisign tại các website phân giải này cung cấp các máy chủ tên có thẩm quyền liên quan và các địa chỉ IP cho mỗi tên miền .com và .net trên Internet và một lượng lớn các truy vấn TLD khác. Chùm website của Verisign quản lý trung bình hơn 226 tỷ giao dịch mỗi ngày. Mỗi supersite nằm gần các điểm kết nối viễn thông lớn, nơi các mạng Internet toàn cầu lớn trao đổi lưu lượng. Khi Internet tiếp tục phát triển, Verisign có kế hoạch bổ sung chùm website toàn cầu của mình bằng các website phân giải Internet khu vực (RIRS) mới và bổ sung, tuy nhỏ gọn nhưng mang lại hiệu suất cao.

Thiết kế RIRS xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng chùm website Verisign hiện hữu, nhưng kích thước nhỏ hơn và được thiết kế để được triển khai khi cần thiết trên thế giới. Với sự gia tăng liên tục về lưu lượng trung bình hàng ngày tại các website trong chùm của Verisign cũng như tần số và độ lớn của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) ngày càng tăng trên Internet, mỗi RIRS được thiết kế để phục vụ bốn mục tiêu:

  • Cải thiện hiệu suất Internet và trải nghiệm người dùng bằng cách giảm độ trễ giao dịch giữa các máy chủ DNS đệ quy của mạng và các dịch vụ DNS tối quan trọng của Verisign
  • Giảm sự phụ thuộc vào mối quan hệ chuyển tiếp IP cho khả năng tiếp cận DNS quan trọng, do đó làm tăng khả năng phục hồi Internet đối với các đợt tấn công DDoS
  • Mở rộng chùm website DNS Verisign để hỗ trợ tăng trưởng Internet
  • Trao quyền cho các mạng để làm thay đổi kết nối mà không cần phải xem xét tác động vào khả năng tiếp cận các dịch vụ DNS rất quan trọng của Verisign

Website phân giải Internet khu vực của Verisign không chỉ là nền tảng cho việc phân giải lưu lượng DNS. Các kiến trúc đơn giản cho phép một node IRS được cài đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, mà có thể mang lại sự linh hoạt và khả năng phục hồi tăng cường cho mọi loại mạng và khách hàng của các mạng đó. Khi lưu lượng trung bình hàng ngày tại các website chùm Verisign tiếp tục phát triển hàng năm, nền tảng website phân giải Internet khu vực này cho phép Verisign giúp đáp ứng nhu cầu phát triển đó trong khi tiếp tục cam kết duy trì độ chính xác và tính ổn định trong vận hành cho các dịch vụ DNS tối quan trọng của mình.