Hỗ trợ của Verisign

Chúng tôi làm việc 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm để xử lý mọi yêu cầu – từ xử lý sự cố kỹ thuật, hỏi về sản phẩm/dịch vụ cho đến cập nhật tài khoản và thanh toán.

Hỗ trợ của Verisign bao gồm:

  • Tiếp cận 24x7 với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng & chuyên gia kỹ thuật
  • Các công cụ hỗ trợ trực tuyến: cổng thông tin sản phẩm, cảnh báo và thông báo, cập nhật sản phẩm, thông cáo báo chí, bảo trì
  • Trao đổi qua lại thông tin phản hồi của khách hàng

Nếu không thể trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ chuyển nó đến đúng người và theo dõi để nhanh chóng giải quyết câu hỏi đó. Hãy gọi cho chúng tôi khi có yêu cầu cấp bách.

Dịch vụ Đăng ký Tên miền

1-703-925-6999

Fax: 1-703-948-3978

Fax: 1-703-948-3977 (Văn phòng Chăm sóc Khách hàng)

Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp! Tôi không thể truy cập vào Trung tâm Khách hàng Verisign.

Trung tâm Khách hàng Verisign là một cổng thông tin trực tuyến với các đối tác để tìm các chi tiết kỹ thuật khi thực hiện, bao gồm các bộ SDK. Khả năng truy cập vào cổng thông tin này phụ thuộc vào thông tin xác thực do Verisign cấp và các hạn chế về quyền truy cập. Nếu bạn không thể kết nối với Trung tâm Khách hàng Verisign, xin vui lòng gửi email bộ phận hỗ trợ khách hàng.


Trợ giúp! Tên miền của tôi đã hết hạn.

Verisign vận hành một số cơ sở đăng ký tên miền; tuy nhiên, chúng tôi không phải là nhà đăng ký. Nếu tên miền của bạn hết hạn, bạn cần liên hệ với đại lý của mình để gia hạn. Nếu không biết nhà đăng ký của bạn là ai, bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu Whois để tra tên miền của bạn. Các kết quả sẽ hiển thị nhà đăng ký chịu trách nhiệm đăng ký tên miền của bạn để bạn có thể liên hệ với họ.

Làm thế nào để trở thành một nhà đăng ký?

Để trở thành nhà đăng ký, bạn sẽ cần phải trải qua thủ tục cấp giấy chứng nhận. Các tên miền cấp cao (TLD) khác nhau sẽ có những yêu cầu và thủ tục khác nhau và một số tên miền TLD đòi hỏi phải có công nhận ICANN. Nhận tất cả các thông tin chi tiết về giấy chứng nhận cho các TLD được Verisign hỗ trợ trong mục Trở thành Nhà đăng ký.


Cách đăng ký Tên miền được quốc tế hóa (IDN)?

Nếu bạn sở hữu một trang web hoặc cung cấp các dịch vụ trên nền Internet khác và muốn sử dụng Tên miền được quốc tế hóa (IDN) để giúp khách hàng của mình, bạn có thể đăng ký một IDN theo các ký tự có sẵn thông qua việc tham gia với các nhà đăng ký được ICANN công nhận và được Verisign chứng nhận. Người đăng ký sẽ yêu cầu một IDN từ một nhà đăng ký có hỗ trợ các tên miền IDN. Nhà đăng ký này sẽ chuyển đổi các ký tự theo ngôn ngữ bản địa thành một chuỗi các ký tự được hỗ trợ bằng mã hóa tương thích ASCII (ACE). Nhà đăng ký sẽ gửi chuỗi ACE này vào Hệ thống Đăng ký Chia sẻ VeriSign® (SRS), nơi chuỗi đó sẽ được xác minh và mã hóa. Tên miền IDN đó sẽ được thêm vào hồ sơ vùng TLD phù hợp và được quảng bá trên Internet. Tìm một Nhà đăng ký.