Tên miền Quốc tế theo Ngôn ngữ Địa phương

Kết nối với khách hàng bằng ngôn ngữ địa phương của họ

Tên miền được quốc tế hóa (IDN) là gì?

IDN là tên miền bằng ngôn ngữ địa phương của người có ý định sử dụng Internet.

Trong nhiều năm, Verisign đã cho phép đăng ký IDN (ở bên trái dấu chấm) cho tất cả các địa chỉ web .com, .net, .tv, .name và .cc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Sự Tiến Hóa của IDN

Ngày nay, Verisign cung cấp IDN sử dụng phần mở rộng tên miền địa phương cho phép bạn có cả địa chỉ web (cả bên trái và bên phải dấu chấm) bằng ngôn ngữ địa phương, điều này sẽ tạo ra một trải nghiệm web bản địa hóa hoàn toàn cho người sử dụng internet.

Các IDN được bản địa hóa hoàn toàn của Verisign hiện có sẵn bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Do Thái.

Tại Sao Lại Đăng Ký IDN?

Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ đang thử nhắm mục tiêu vào thị trường địa phương hoặc một công ty kinh doanh toàn cầu đang kinh doanh trên phạm vi quốc tế, IDN sẽ giúp:

Kết nối bạn với khách hàng trực tuyến bằng ngôn ngữ địa phương của họ

Làm cho địa chỉ website dễ nhớ và dễ ghi nhớ hơn

IDN Hoạt Động Như Thế Nào?

IDN nên được đưa vào trong chiến lược bản địa hóa web của bạn để tiếp cận nhiều khách hàng địa phương hơn. Nếu bạn có một website hiện có hoặc bạn đang phát triển một website mới sử dụng ngôn ngữ địa phương, khi đó địa chỉ website của bạn nên được bản địa hoá. Đăng ký một địa chỉ web được bản địa hóa một phần hoặc hoàn toàn bằng cách sử dụng kịch bản bản địa sẽ phù hợp hơn với đối tượng dự định của bạn.

IDN

Nếu địa chỉ web hiện tại của bạn là startonline.verisign.net và bạn làm kinh doanh ở Pháp, hãy đăng ký nó bằng tiếng Latin: votreidée.net

Nếu bạn đang tìm cách để mở rộng sang Nga, có được tên miền bằng chữ Kirin: Верисайн.com

IDNs (ở bên trái của dấu chấm) đang có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho .com, .net, .tv, .name và .cc.

IDN Bản Địa Hóa Hoàn Toàn

Nếu địa chỉ web hiện tại của bạn là Verisign.com và bạn làm kinh doanh ở Nhật Bản, hãy đăng ký nó bằng chữ Katakana: ベリサイン.コム

Hoặc nếu bạn hiện tại có .com và muốn mở rộng kinh doanh sang thị trường Hàn Quốc, hãy lấy tên miền bằng chữ Hangul: 배리사인.닷컴

Hiện tại có sẵn các IDN được bản địa hóa hoàn toàn bằng tiếng Nhật (.コム), tiếng Hàn (.닷컴 và .닷넷) và tiếng Do Thái (קום.).

Đăng Ký IDN

Muốn tìm hiểu thêm?

Tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký IDN được bản địa hóa hoàn toàn bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc tiếng Do Thái ngay hôm nay:

Nhận được tên miền .com mà bạn biết, hiện đã có tiếng Nhật*

Nhận được tên miền .com mà bạn biết, hiện đã có tiếng Hàn*

Sự tiến hóa của .net cho Hàn Quốc

Dấu chấm cần ghi nhớ*

* Xin lưu ý rằng các TLD .닷컴, .コム và קום. không giống với TLD .com, và nhà đăng ký tên miền trong TLD .닷컴, .コム hoặc קום. có thể không giống với nhà đăng ký tên miền trong TLD .com.