Verisign Gizlilik Bildirimi

Sürüm 2.9 - 30 Temmuz 2018'den itibaren geçerli

VeriSign, Inc. ve bağlı kuruluşları (topluca “Verisign”), kişisel bilgilerinizi adil ve yasal bir biçimde işleyeceğini taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimini, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve verisign.com web sitesi ve sizi bu Gizlilik Bildirimine yönlendiren diğer tüm Verisign web siteleri (“Kapsam Dahilindeki Siteler”) dahil, gizlilik uygulamalarımız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla geliştirdik.

Gizlilik Bildirimimiz veya gizlilik uygulamalarımıza ilişkin sorularınız veya şikayetleriniz varsa lütfen bu Gizlilik Bildiriminin sonundaki “VERISIGN'A ULAŞIN” kısmında liste halinde verilen seçeneklerden birini kullanın.

I. GENEL BAKIŞ

Bu Gizlilik Bildirimi sizleri şu konularda bilgilendirecektir:

 • Hangi bilgileri topladığımız.
 • Kişisel bilgileri nasıl kullandığımız.
 • Kişisel bilgileri ne zaman paylaştığımız.
 • Kişisel bilgileri nerede sakladığımız ve işlediğimiz.
 • Kişisel bilgilerinizi korumak için hangi güvenlik prosedürlerine sahip olduğumuz.
 • Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreliğine tuttuğumuz.
 • Kişisel bilgilerinizle bağlantılı haklarınız.
 • Tanımlama bilgilerinin ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımı ve istatistik verilerinin toplanması.

Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin bağlantılı olmadığımız diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebileceğini lütfen unutmayın. Verisign, bu Gizlilik Bildiriminde yer almayan, bağlantılı olmadığımız diğer üçüncü taraf web sitelerinde bulunan veya söz konusu web siteleriyle ilgili olan gizlilik uygulamalarından, gizlilik bildirimlerinden veya içerikten sorumlu değildir. Ziyaret etmeye karar verdiyseniz, bağlantılı olmadığımız bu üçüncü taraf web siteleriyle ilişkili gizlilik bildirimlerine başvurmanız gerekir.

Facebook, Instagram ya da Twitter (her biri bir “Sosyal Medya Uygulaması”) gibi üçüncü taraf sosyal medya uygulamaları, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde mevcut olan içeriği “beğenmek”, “paylaşmak” ya da “bağlanmak” için veya Verisign ya da Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde bulunan herhangi bir ürün ya da hizmet teklifimizi “takip etmek” için kullanabileceğiniz Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde görüntülenen düğmeler kullanabilirler. Bu düğmeler IP adresinizi, tarayıcı türü ve dilini, erişim saatini ve yönlendiren web sitesi adresini kaydedebilirler. Bu Sosyal Medya Uygulamalarında oturum açtığınızda, bu Sosyal Medya Uygulamasındaki profil bilgilerinizi toplanan bilgilerle ilişkilendirebilirler. Bu tür üçüncü şahıs izleme teknolojileri üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Herhangi bir Sosyal Medya Uygulamasının sizden (veya sizin tarafınızdan yetki verilerek) toplanan bilgileri kullanması, Sosyal Medya Uygulamasının gizlilik politikaları, şartları ya da mevcut Sosyal Medya Uygulama(lar)ının hizmeti ve ayarlarına tabi olduğunu anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

Kapsam Dahilindeki Sitelerimiz üzerindeki bir blog forumuna yanıt verirseniz, gönderdiğiniz kişisel bilgilerinizin sunucularımızda tutulacağınız ve okunabileceğini, toplanabileceğini, bu blog forumlarındaki başka kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini ve size talep etmediğiniz mesajların gönderilmesi için kullanılabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Verisign, diğer forum blogu kullanıcılarının, forumlarda göndermeyi tercih ettiğiniz kişisel bilgilerinizle ilgili olarak gerçekleştirdikleri eylemlerden sorumlu değildir. Ayrıca forumları Sorumluluk Kuralları ve ilgili forum web sitesinde belirtilen diğer şart ve koşullara uygun bir tarzda kullanmakla sorumlu olduğunuzu unutmayın.

II. HANGİ BİLGİLERİ TOPLADIĞIMIZ

“Kişisel bilgiler” tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir şahısla ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir. “Tanımlanabilir şahıs” ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (IP adresi, tanımlama bilgileri ve doğrudan veya dolaylı kullanabildiği ölçüde diğer tanımlayıcılar - örneğin bir veri sahibi kişiyi tanımlamak için benzersiz tanımlayıcılar ile Verisign sunucuları tarafından alınan diğer bilgilerin kombinasyonu) gibi bir tanımlayıcıya ya da söz konusu şahsın fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir ya da daha fazla faktöre referansla, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilir olan kişidir.

Aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız farklı türden kişisel bilgileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

 • Kimlik Verileri ad, kızlık soyadı, soyadı, kullanıcı adı veya benzeri tanımlayıcılar, medeni durum, unvan, mesleki unvan, şirket adı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerini içerir.
 • İletişim Verileri fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi ve telefon numaralarını içerir.
 • Mali Veriler banka hesabı ve ödeme kartı ayrıntılarını içerir.
 • İşlem Verileri size gelen ya da tarafınızca gerçekleştirilen ödemeler hakkında ayrıntıları ve bizden satın aldığınız ürünler ve hizmetler hakkında diğer ayrıntıları içerir.
 • Teknik Veriler internet protokolü (“IP”) adresi, tanımlama bilgileri, java komut dosyası, web izleme nesneleri, görünmez GIF dosyalar, HTTP başlıkları, oturum açma verileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklenti türü ve sürümü, işletim sistemi ve platformu ile Kapsam Dahilindeki Sitelere erişmek için kullandığınız cihazlar üzerindeki diğer teknolojileri içerir
 • Profil Verileri kullanıcı adınız ve parolanız, tarafınızca gerçekleştirilen satın alma ya da sipariş işlemleri, ilgi alanlarınız, tercihleriniz, geri bildirimler, anket yanıtları ve bir sorguda ya da web sohbetinde, bir blog forumunda veya herhangi Kapsam Dahilindeki Sitemizde yahut bir etkinlikte şahsen, bir Verisign temsilcisine göndermeyi tercih ettiğiniz, bu Gizlilik Bildirimi’nde başka şekilde kapsanmayan herhangi talep edilmeyen kişisel bilgileri içerir.
 • Kullanım Verileri Kapsam Dahilindeki Web Sitelerini (örneğin günün saati, ziyaretin süresi, ziyaret edilen sayfa, sayfada gerçekleştirilen eylemler) ve/veya ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınız hakkında bilgiler içerir.
 • Pazarlama ve İletişim Verileri bizden ve üçüncü taraflardan pazarlama içeriği alma tercihlerinizi ve iletişim tercihlerinizi içerir.
 • Sosyal Medya Uygulaması Verileri bunlarla sınırlı olmaksızın, herkese açık profiliniz, sosyal medya ilişkileriniz, kaydedilmiş iş ve eğitim geçmişiniz, kaydedilmiş memleketiniz ve yaşadığınız şehir, profil fotoğraflarınız, kişisel bilgileriniz ve “beğenilerinizi” içerir.

Ara sıra, hassas kişisel bilgiler olarak değerlendirilebilen bilgileri de topluyor ve işliyoruz.

Hassas kişisel bilgiler ırksal ya da etkin köken, siyasi görüş, dini ya da felsefi inanç, sendika üyeliği, genetik veriler, biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler veya gerçek kişilerin cinsel yaşamı ya da cinsel yönelimiyle ilgili verilere ilişkin bir kişisel bilgiler kategorisidir. Örneğin, Sosyal Medya Uygulamaları vasıtasıyla paylaşılan belirli bilgileri toplayabileceğimizi yukarıda belirttik. Bu bilgiler, hassas kişisel bilgiler içerebilir. Ayrıca, blog forumlarında (ya da diğer) Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde veya telefon aracılığıyla gönderdiğiniz bilgiler, hassas kişisel bilgiler içerebilir. Adli hükümler ve ceza gerektiren suçlar hakkında herhangi bilgi bir toplamıyoruz.

Hassas kişisel bilgileri, yalnızca (i) sizin tarafınızdan açıkça kamuya ifşa edildiyse ya da (ii) (a) yasal iddialarla bağlantılı olarak (b) somut kamu yararı nedeniyle, yahut (c) belirli yasal yükümlülükleri yerine getirmemiz ve/veya Verisign ya da sizinle bağlantılı belirli hakları kullanmamız gerektiği durumlarda işlem yapmak zorunlu ise işleyeceğiz.

III. KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANDIĞIMIZ

Kişisel bilgilerinizi, yalnızca geçerli yasalarla uyumlu şekilde kullanacağız.

Kişisel bilgilerinizi, çoğunlukla, aşağıdaki hallerde kullanacağız:

 • Meşru menfaatimiz ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaati (ör. Hizmet ve ürünlerimizin sağlanması, işletmemizin ya da üçüncü taraf işletmenin faaliyeti veya daha önce satın aldığınız yahut benzer Verisign ürünleri ve hizmetleri için abone olduğunuz koşullarda tarafımızca sağlanan ürün ve hizmetlerin pazarlanması) amacıyla gerekli olduğunda ve çıkarlarınız ile temel hak ve özgürlüklerin meşru menfaatimizi hükümsüz kılmadığı hallerde.
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerektiğinde.
 • Sizinle bağladığımız bir sözleşmeyi yerine getirmemiz gerektiğinde ya da bir sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine adım atmak için.
 • Bu gibi mesajlar göndermek için aktif onayınızı aldığımız (ürün veya hizmetlerimizden bir ya da daha fazlasını satın aldığınız yahut bunlara abone olduğunuz ve size benzeri ürün veya hizmetleri pazarladığımız durumlar dışında), size pazarlama içerikleri gönderme eylemiyle ilgili bir kullanım olduğu ölçüde.

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi, nadiren söz konusu olabilecek aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz:

 • Çıkarlarınızı (veya başka birinin çıkarını) korumamız gerektiğinde.
 • Kamu yararı açısından ya da resmi amaçlarla ihtiyaç duyulduğunda.

Başka bir gerekçeyle kullanmamız gerektiğine ve bu gerekçenin asli amaçla uyumlu olduğuna makul şekilde kanaat getirmediğimiz müddetçe, kişisel bilgilerinizi yalnızca bunları toplama amacımız doğrultusunda kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi ilgisiz bir amaç doğrultusunda kullanmamız gerekirse, size bildirimde bulunarak bunu yapmamıza imkan veren yasal temeli açıklayacağız.

Yasanın gerektirdiği ya da izin verdiği hallerde, kişisel bilgilerinizi bilginiz ya da onayınız olmadan işleyebileceğimize lütfen dikkat edin.

Kişisel bilgilerinizi kullanabileceğimiz amaçlar

Kişisel bilgilerinizi kullanmayı planladığımız tüm nedenleri ve hangi yasal temellerin bunu yapmamızı sağladığını, aşağıda bir tablo biçiminde belirttik. Ayrıca, hangi meşru menfaatlerimizin hangi durum için uygun olduğunu da belirledik.

Bilgilerinizi kullanma amacımıza bağlı olarak, kişisel bilgilerinizi birden fazla yasal dayanak doğrultusunda işleyebileceğimize dikkat edin. Aşağıdaki tabloda birden fazla dayanağın belirtilmesi halinde, kişisel bilgilerinizi işlememizi sağlayan belirli yasal dayanak hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız (bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak) lütfen bize ulaşın.

Amaç/Etkinlik Veri türü Meşru menfaat gerekçesi dahil veri işlemeyi sağlayan yasal temel
Sizi yeni bir müşteri olarak kaydetmek için (a) Kimlik
(b) İletişim
Tarafınızla yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi
Sıralanan eylemler dahil, (yenilemeler dahil) siparişinizi işlemek ve teslim etmek için:
(a) Ödemeler, ücretler ve masrafları yönetmek
(b) Bize borçlu olunan parayı toplamak ve tahsil etmek
(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Mali
(d) İşlem
(e) Pazarlama ve İletişim
(a) Tarafınızla yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi
(b) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (tarafımıza yükümlü olunan borçları tahsil etmek için)
Sıralanan eylemleri içerecek şekilde, sizinle ilişkilerimizi yönetmek için:
(a) Şartlarımız ve gizlilik politikamızdaki değişiklikleri size bildirmek
(b) Bir değerlendirme göndermenizi ya da bir ankete katılmanızı istemek
(c) Sizinle etkileşimde bulunmak (ve başkalarıyla etkileşim kurmanıza imkan vermek) ya da Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi kullanmak
(d) ürünlerimizi/hizmetlerimizi kullanmanız (bu gibi kullanımları kolaylaştırmak ve desteklemek dahil)
(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Profil
(d) Pazarlama ve İletişim
(e) Sosyal medya uygulaması
(f) Kullanım
(a) Tarafınızla yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi
(b) Yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli
(c) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (kayıtlarımızı güncel tutmak, müşterilerin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandığını araştırmak, ürünlerimizin/hizmetlerimizin kullanımını kolaylaştırmak, bunları geliştirmek ve işletmemizi büyütmek için)
Bir ankete katılmanızı sağlamak (a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Profil
(d) Kullanım
(e) Pazarlama ve İletişim
Meşru menfaatlerimiz için gerekli (Kapsam Dahilindeki Sitelerin kullanımını ve bu sitelerle ilgili memnuniyeti izlemek/iyileştirmek ve müşteri hizmet ve ürün tekliflerimizi iyileştirmek)
Sorun giderme, veri analizi, test, sistem bakımı, destek, raporlama ve verilerin tutulması dahil, faaliyetlerimizi ve Kapsam Dahilindeki Siteleri idare etmek ve korumak için (a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Teknik
(a) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (faaliyetimizi yürütmek, idari hizmetler ve BT hizmetleri, ağ güvenliği sağlamak için, sahtekarlığı önlemek için ve bir işletme yeniden organizasyonu ya da grup yeniden yapılandırması uygulaması bağlamında)
(b) Yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli
Web sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlama, müşteri ilişkileri ve deneyimleri iyileştirmek üzere veri analizini kullanmak için (a) Teknik
(b) Kullanım
Meşru menfaatlerimiz için gerekli (ürün ve hizmetlerimize yönelik müşteri tiplerini tanımlamak için, web sitemizi güncel ve ilişkili tutmak için,
faaliyetlerimizi geliştirmek ve pazarlama stratejimizi bildirmek için)
İlginizi çekebilecek mallar ve hizmetler hakkında size tavsiye ve önerilerde bulunmak için (a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Teknik
(d) Kullanım
(e) Profil
(f) Pazarlama ve İletişim
(g) Sosyal Medya Uygulama Verileri
Meşru menfaatlerimiz için gerekli (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işletmemizi büyütmek için)
Onay (yalnızca sınırlı durumlarda – daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki Pazarlama bölümüne bakın)

Yasal Yükümlülüklere Uygunluk ve Verisign ile Diğer Tarafların Korunması

Örneğin bir suçun önlenmesi, saptanması ya da araştırılması; kaybı önleme; ya da sahtekarlık gibi yasal gerekçeler ve uygunluk gerekçeleri doğrultusunda kişisel bilgileri kullanmamız ya da tutmamız gerekebilir. Ayrıca iç ve dış denetim gerekliliklerimizi yerine getirmek için kişisel bilgileri kullanabiliriz, zira bu uygulamanın aşağıdaki koşullarda gerekli veya uygun olduğuna inanmaktayız: (a) ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yasaları da kapsayabilecek şekilde, geçerli yasa altında; (b) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkili makamları da kapsayabilecek şekilde, mahkemeler, emniyet teşkilatları, düzenleyici kuruluşlar ile diğer kamu ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak için; (c) sözleşmeden doğan haklarımızı tatbik etmek ya da uygulamak için; (d) bunun dışında, bize ve başka şahıslara ait hakları, gizlilik, güvenlik ya da mülkiyeti korumak için.

İş Faaliyetleri

Stratejik nedenlerle veya diğer iş nedenleriyle Verisign'ın bazı ülkelerde işletme ya da iş birimleri satmaya, satın almaya, yeniden düzenlemeye veya bu işletme ya da iş birimleriyle birleşmeye karar vermesi durumunda ilgili koşullar doğabilir. Bu tür bir işlem, gelecekteki veya mevcut satın alanlara kişisel bilgilerin ifşa edilmesini ya da satıcılardan kişisel bilgilerin alınmasını kapsayabilir. Bu tür işlemlerde bilgilere yönelik uygun korumayı belirlemek Verisign'ın görevidir.

Pazarlama

Ne isteyebileceğiniz, neye ihtiyaç duyabileceğiniz veya neyin ilginizi çekebileceğine dair fikir edinmek için, kişisel bilgilerinizi (tanımlama bilgileri dahil – tanımlama bilgilerini nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Bölüm IX’a bakın) kullanabiliriz. Hangi ürünler, hizmetler ve tekliflerin sizinle alakalı olabileceğine bu şekilde karar veriyoruz (bunu pazarlama olarak adlandırıyoruz).

 • Meşru menfaatimiz ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaati (ör. Hizmet ve ürünlerimizin sağlanması, işletmemizin ya da üçüncü taraf işletmenin faaliyeti veya daha önce satın aldığınız yahut benzer Verisign ürünleri ve hizmetleri için abone olduğunuz koşullarda tarafımızca sağlanan ürün ve hizmetlerin pazarlanması) amacıyla gerekli olduğunda ve çıkarlarınız ile temel hak ve özgürlüklerin meşru menfaatimizi hükümsüz kılmadığı hallerde.
 • Bizden ürün veya hizmet satın aldıysanız pazarlama iletişimleri alabilirsiniz, sizinle alakalı olabilecek benzer ürün ve hizmetleri belirledik, hiçbir durumda, bu pazarlama içeriğini alma onayını iptal etmediniz.
 • Daha önce bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere benzemeyen ürün ve hizmetleri pazarlamadan önce ya da Verisign grup şirketleri dışındaki herhangi şirketle, pazarlama amacıyla kişisel bilgilerinizi paylaşacaksak açık onayınızı alacağız.
 • Bizden veya üçüncü taraflardan, dilediğiniz zaman size pazarlama mesajları göndermeye son verilmesini isteyebilirsiniz. Bizden bir pazarlama iletişimi alıyorsanız, bu ileti, iletişimi iptal etme isteğini belirten bir seçenek içerecektir. İş ortaklarımızdan birinden, sosyal medya sağlayıcılarımızdan veya bağımsız satış aracılarımızdan pazarlama iletişimi alırsanız, doğrudan o varlıkla iletişimi iptal etmelisiniz. Ayrıca, iptal etmek için bu Gizlilik Bildirimi’nin sonunda verilen ayrıntıları kullanarak, dilediğiniz zaman bizimle iletişim kurabilirsiniz.

IV. KİŞİSEL BİLGİLERİ NE ZAMAN, NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

Yukarıdaki Bölüm III’te yer alan tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel bilgileri ifşa edebiliriz. Kişisel bilgileri paylaştığımızda, bunu veri gizliliği ve güvenlik gerekliliklerimize uygun şekilde gerçekleştiririz. Aşağıda, kişisel bilgileri paylaşabileceğimiz taraflar ve bunun gerekçesi yer almaktadır.

Verisign Bünyesinde. Kişisel bilgiler, örneğin ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, hesap yönetimi, satış ve pazarlama, müşteri desteği ve teknik destek ile iş ve ürün geliştirme için gerekliyse, tüm dünyadaki Verisign işletmelerinin erişimine sunulacaktır. Tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin, kişisel bilgileri kullanırken veri gizliliği ve güvenlik politikalarımıza uyması gerekmektedir.

İş Ortakları ve Bağımsız Satış Aracıları. Kişisel bilgilerinizi bir Verisign iş ortağına veya bağımsız satış aracısına sunduğumuz durumlar söz konusu olabilir, böylece Verisign ürün ve hizmetlerinin sağlanması, desteği, yenilenmesi ve/veya satın alınmasını kolaylaştırabilirler. Lütfen bu Verisign iş ortakları ve bağımsız satış aracılarının, aktarılan bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamayı kabul ettiğini ve paylaşılan bilgileri yalnızca sorduğunuz ürün veya hizmetler hakkında size bilgi göndermek veya bizim adımıza güncellemeler göndermek ya da hizmetler sağlamak için kullanabileceğini unutmayın.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları. Dünya çapındaki hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık kuruyor ve bunlardan destek alıyoruz. Kişisel bilgiler, yalnızca yazılım, sistem, platform desteği; doğrudan pazarlama hizmetleri, bulut barındırma hizmetleri; reklam; veri analizi; sipariş karşılama ve teslimat gibi, bize sağladıkları hizmetleri yerine getirmek için gerekli olduğunda, bu tarafların erişimine sunulur. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın, kendilerinin erişimine sunduğumuz kişisel bilgileri, bize hizmet sağlama amacı dışında herhangi bir amaç doğrultusunda paylaşmalarına ya da kullanmalarına müsaade edilmez.

Yasal gerekçeler doğrultusunda üçüncü taraflar. Kişisel bilgilerinizi, (i) yukarıda Bölüm III’te belirtildiği gibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Verisign ile diğer tarafları korumak üzere ve (ii) yukarıda Bölüm III’te belirtildiği gibi bir iş faaliyeti kapsamında, zorunlu olduğuna inandığımız koşulda paylaşacağız.

Sizin bilgilerinizi verdiğimiz yan kuruluşların, iş ortaklarının ve/veya bağımsız satış aracılarının adlarını ve konumlarını öğrenmek için lütfen bu Gizlilik Bildiriminin sonunda verilen adresten bize ulaşın.

V. KİŞİSEL BİLGİLERİ NEREDE SAKLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ

Verisign küresel bir organizasyondur, kişisel verileriniz, yaşadığınız ülkenin sınırları dışında saklanabilir ve işlenebilir. Topladığımız bilgilerin bu Gizlilik Bildirimi ve verilerin bulunduğu bölgede geçerli yasanın gereklilikleri doğrultusunda işlendiğinden emin olmak için adımlar atıyoruz.

Verisign, Avrupa Birliği (“AB”) sınırlarının ötesi de dahil, dünya çapında konumlanan ağlar, veri tabanları, sunucular, sistemler, destek, danışma masaları ve ofislere sahiptir.

Faaliyetlerimizin, iş gücümüzün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için, AB sınırlarının ötesi de dahil, dünya çapında konumlanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından yardım alıyoruz. Kişisel bilgilerin geçerli yasa uyarınca işlendiğinden, güvenceye alındığından ve aktarıldığından emin olmak için uygun adımlar atıyoruz. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi Verisign dahilinde ya da (AB dışındaki bölgeler dahil) yaşadığınız ülke sınırları dışındaki bölgelerde bulunan üçüncü taraflara ifşa etmemiz ya da aktarmamız gerekebilir.

Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri, bilgilerin toplandığı asıl ülkeden farklı ülkelerde bulunan alıcılara aktarabiliriz. Bu ülkelerin veri koruma yasaları, bilgilerinizi başlangıçta verdiğiniz ülkenin veri koruma yasalarından farklı olabilir. Bilgilerinizi başka ülkelerdeki (mesela ABD) alıcılara aktardığımızda bu bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde koruruz ve geçerli yasal gerekliliklere uyarak kişisel bilgilerin, bilgileri verdiğiniz ülkeden farklı bir ülkede bulunan alıcılara aktarımına yönelik yeterli korumayı sağlarız.

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (“EEA”) veya İsviçre’de bulunuyorsanız kişisel bilgilerin ABD’ye aktarımı hususunda VeriSign, Inc., sırasıyla ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ile İşviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyon Üyesi tarafından geliştirilen ve EEA ve İsviçre’den ABD’ye kişisel veri aktarımını konu alan AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı çerçeveleri ile sertifikalıdır. AB/İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Gizlilik Politikamızı görüntülemek için buraya tıklayın.

VI. GÜVENLİK PROSEDÜRLERİMİZ

Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin ziyaretçilerinden ve abonelerimizden aldığımız tüm kişisel bilgilerin korunmasını, kurumsal misyonumuzun kritik bir parçası olarak görüyoruz. Sizden aldığımız kişisel bilgilerin kaybına, yanlış kullanımına ve değiştirilmesine karşı koruma sağlamak için güvenlik önlemlerine sahibiz. Ancak İnternet üzerinden yapılan tüm iletimlerde olduğu gibi, kişisel bilgilerin gönderilmesinde de her zaman bir risk öğesi vardır.

Güvenlik prosedürlerimiz, uluslararası çapta tanınmış bir muhasebe firması tarafından en azından yıllık bir SOC Tür II denetimine tabidir.

VII. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRELİĞİNE TUTTUĞUMUZ

Kişisel bilgilerinizi, yalnızca toplanma ve işlenme amaçları dahilinde ihtiyaç duyulduğu sürece tanımlanabilir biçimde tutacağız. Tutma sürelerini belirlerken, kişisel bilgilerin büyüklüğü, doğası ve hassasiyetini, kişisel bilgilerinizin izinsiz kullanımından ya da ifşasından doğabilecek potansiyel riskleri, kişisel bilgilerinizi işleme amacımızı, bu amaçları başka araçlarla gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi ve geçerli yasal gereklilikleri göz önünde bulundururuz. Kişisel bilgilere artık ihtiyaç duymadığımızda, bunları ya anonim hale getiririz ya da güvenle siler veya imha ederiz.

VIII. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZLE BAĞLANTILI HAKLARINIZ

Kişisel bilgilerinizle bağlantılı olarak sahip olduğunuz haklara saygı duyuyoruz ve bilgi taleplerinizi yanıtlayacağız, uygulanabildiği yerde, kişisel bilgilerinizi düzeltecek, değiştirecek ya da sileceğiz.

Kişisel bilgilere erişim. Yazılı talep üzerine, kimlik doğrulama prosedürleri dahil, herhangi ilgili yasal gereklilik ve istisnalara tabi olacak şekilde, kişisel bilgilerinize erişiminizi sağlayacağız. Size bilgileri sağlamadan önce, herhangi ilgili veriyi belirleyebilmemiz için kimliğinizi kanıtlamanızı ve bizimle kurduğunuz etkileşiminiz hakkında yeterli bilgi sağlamanızı isteyeceğiz. Geçerli yasa kapsamında izin verilmeyen durumlar haricinde, verilerinizin bir kopyasını size sunduğumuz için bir ücret de talep edebiliriz.

Düzeltme ve silme. Hatalı ise ya da güncelleme gerektiriyorsa, kişisel bilgilerinizi düzeltme ya da değiştirme hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizi silme isteğinde bulunma hakkına sahipsiniz; ancak, yasal gereklilikler, diğer yükümlülükler ve faktörler nedeniyle bu her zaman söz konusu olmayabilir.

Veri taşınabilirliği. (i) Verisign’a sunduğunuz, kendinizle ilgili kişisel bilgileri edinme ve (ii) bu gibi bilgileri bir başka veri denetçisine iletme hakkına sahipsiniz. Bilgiler, uygulanabildiği koşulda, Verisign’dan bir başka veri denetçisine doğrudan iletilebilir.

Doğrudan pazarlama. Yukarıda belirtildiği gibi, size pazarlama iletişimleri gönderebiliriz. Kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, bu gibi bir işlemi dilediğiniz zaman reddetme hakkına sahipsiniz, bu işlemlere bu gibi doğrudan pazarlamayla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma işlemi de dahildir. Verisign’ın tüm doğrudan pazarlama iletişimleri, gelecek iletişimleri kolayca iptal etmenize imkan veren bir “aboneliği kaldırma” bağlantısı içerir.

Onayın geri çekilmesi. Verisign’ın, böyle bir işlem için verdiğiniz onayı temelinde kişisel verilerinizi işlediği durumlarda, onayınızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkında sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize ilişkin yazılı bildiriminizi aldıktan sonra, bunu yasal olarak gerçekleştirmemizin başka meşru dayanağına sahip olmadığımız sürece, daha önce anlaşmış olduğunuz amaç ya da amaçlar doğrultusunda bilgilerinizi işlemeye devam etmeyeceğiz.

Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz ve/veya kısıtlama. (i) Belirli koşullarda (ör. kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz durumlar) kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama; ve (ii) kişisel verilerinizin belirli şekillerde işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Şikayette bulunma. Verisign’ın kişisel verilerinizi yönetme şekli sizi tatmin etmediyse, bir veri koruma düzenleyicisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Ulusal Veri Koruma Makamlarının bir listesine buradan ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

IX. TANIMLAMA BİLGİLERİNİN VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE İSTATİSTİK VERİLERİNİN TOPLANMASI

Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerin yanı sıra, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin işletilmesi ile bağlantılı olarak, bu bölümde açıklanan şekilde tanımlama bilgilerini ve diğer istatistik ve izleme teknolojilerini kullanırız. Tanımlama bilgisi, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin tarayıcınıza gönderdiği bir bilgidir ve tarayıcınız daha sonra tanımlama bilgisini sisteminizde depolar. Web izleme nesneleri, görünmez GIF dosyalar, HTTP başlıkları gibi diğer istatistik ve izleme teknolojileri de Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi ziyaretiniz ve kullanımınız hakkında bilgiler toplar. Tanımlama bilgisinin amacına uygun olarak hem geçici hem de kalıcı tanımlama bilgileri kullanabiliriz. Bazı tanımlama bilgileri siz tarayıcınızı kapattığınızda silinir. Bunlara oturum tanımlama bilgileri denir. Diğerleri ise tarihleri geçene veya siz bunları önbelleğinizden silene kadar aygıtınızda kalır. Bunlara kalıcı tanımlama bilgileri denir ve bunlar bize, Kapsam Dahilindeki Sitelerimize geri dönen bir ziyaretçi olarak sizin hakkındaki bilgileri hatırlama imkanı verir. Bu teknolojileri dört şekilde kullanırız:

 • Ürün veya hizmet sağlamak için: Size belirli bir ürün ve hizmet sağlamak için tanımlama bilgisi kullanılabilir. Örneğin, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin oturum açma parolanızı veya bir blog yazısının yanıtı için profilinizi hatırlamasını isterseniz, bu talebin kolaylaştırılması için bilgisayarınıza bir tanımlama bilgisi yerleştiririz. Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin erişim kontrolüne sahip bir bölümünde oturum açarsanız, kimlik denetiminden geçtiğinizi belirtmesi için geçici bir oturum tanımlama bilgisi yerleştiririz. Bu tanımlama bilgilerinde yer alan bilgiler, o oturum için sunucuya gönderilen tarayıcı isteklerinin doğrulanması için sunucumuz tarafından kullanılan tesadüfi verilerden oluşur. Bu tanımlama bilgileri hiçbir kişisel bilgi içermez. Mevcut tarayıcı penceresini kapattığınızda bilgiler silinir. Geçici tanımlama bilgisini kabul etmemeyi seçerseniz, bu çevrimiçi uygulamalarda gezinemezsiniz. Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve bizden belge veya yanıt talebinde bulunduğunuzda da tanımlama bilgisi kullanırız. Bir form doldururken, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin yerel sabit sürücünüze bir tanımlama bilgisi göndermesini sağlama seçeneği size sunulabilir. Form doldururken ve/veya Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi yeniden ziyaret ederken kazanmak için bu tanımlama bilgisi türünü almayı seçebilirsiniz. Tarayıcınıza bu tanımlama bilgisi türünü yalnızca, siz bilgi gönderirken veya bizimle iletişim kurarken "Lütfen bilgilerimi hatırla" etiketli veya benzer içeriğe sahip başka bir kutuyu tıklattığınızda göndeririz.
 • Web sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için: Bir tanımlama bilgisi kullanılırsa, siz geçerli tarayıcı pencerenizden çıkıncaya kadar (tanımlama bilgisi geçiciyse) veya tanımlama bilgisini devre dışı bırakıncaya ya da silinceye kadar, Kapsam Dahilindeki Sitelerimiz tercihlerinizle veya gezinmenizle ilgili bilgileri hatırlayabilecektir. Örneğin, Verisign'ın bölgesel Kapsam Dahilindeki Sitelerinden hangilerine erişmeyi seçtiğinizi hatırlayan bir tanımlama bilgisi yerleştirebiliriz. Birçok kullanıcı, olabildiğince kusursuz şekilde bir web sitesinde gezinmelerine yardımcı olması için tanımlama bilgilerini kullanmayı tercih eder. Hizmetlerimize çevrimiçi uygulamalarımızdan biri aracılığıyla erişiyorsanız, web sunucumuz tarayıcınıza otomatik olarak geçici bir tanımlama bilgisi gönderebilir ve bu tanımlama bilgisi tarayıcınızın Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde gezinmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bu geçici tanımlama bilgilerinin içerdiği bilgiler, tarayıcınızdaki geri düğmesine bastığınızda yazılımımızın hangi sayfanın görüntüleneceğini belirlemesini sağlayan bir yönlendirme değeridir. Mevcut tarayıcı penceresini kapattığınızda bilgiler silinir.
 • Ziyaretçilerimizi tanımak için: Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, sistemlerimiz tüm ziyaretçi davranışı istatistiklerini otomatik olarak toplayabilir. Sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiği, kullanıcıların IP adresi, kişilerin hangi sayfaları ziyaret ettiği, kullanıcıların sayfa içeriği ve işlevselliği ile nasıl etkileşime girdiği, ziyaretçilerimizin hangi etki alanlarından geldiği, kişilerin hangi tarayıcıları kullandığı ve Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde nasıl gezindiği gibi istatistikleri ve diğer verileri izleyebiliriz. Ziyaretinizle ilgili bu verileri yalnızca bilgi toplama amacıyla kullanırız. Bu istatistikler, nelerin ziyaretçilerimizin ilgisini çektiğini anlamamıza ve Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin içeriğini ve performansını artırmamıza yardımcı olması için kullanılır. Sitemize iş ortaklarımızdan birisi üzerinden geldiyseniz, web sunucumuz tarayıcınıza geçici bir tanımlama bilgisi de gönderebilir ve bu tanımlama bilgisi söz konusu iş ortağının kodunu içerir. Bu bilgiyi istatistik ve pazarlama alanlarında kullanırız.

  Kalıcı tanımlama bilgisini kullandığımız ikinci durum ise, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizdeki trafik şablonlarını izlememizdir. İzleme teknolojilerimiz tarafından toplanan bilgilerin analizi, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi ve kullanıcı deneyimimizi iyileştirmemizi sağlar. Kalıcı bir tanımlama bilgisini kabul etmemeyi seçmeniz halinde de Kapsam Dahilindeki Sitelerimizi kullanabilirsiniz. Bu tanımlama bilgisi türünü almayı seçseniz de, tarayıcınızı bir tanımlama bilgisi aldığınızda her zaman size bildirim gönderecek şekilde ayarlayabilir ve böylece tanımlama bilgisinin her gönderildiği durumda onu kabul edip etmemeye karar verme fırsatı elde edersiniz. Kullanıcılarımızı daha iyi tanımak için bu tanımlanmamış kullanıcı verisini diğer verilerle destekleyebiliriz. Örneğin, ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını daha iyi anlamak için bir kullanıcının IP adresini bağlantılı olduğu şirketle ilişkilendirebiliriz.
 • Reklamlar için: Tanımlanmamış kullanıcı verileri ve ilgili bilgilere dayanarak reklamları belirli kullanıcılar için özelleştirebiliriz. Kapsam Dahilindeki Sitelerimizdeki reklamların özelleştirilmesi için, tanımlanmamış kullanıcıların diğer web sitelerindeki gezinmesi hakkında bilgi toplayabiliriz. Benzer şekilde, tanımlanmamış kullanıcılar için özel reklamlarımızı diğer web sitelerine yerleştiren bir reklam ajansı gibi hizmet sağlayıcılarına bu tanımlanmamış kullanıcılarla ilgili bilgileri sağlayabiliriz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bu tür bir izlemeye dahil olmayabilirsiniz. Kullandığınız her bilgisayarda bu tür prosedürleri uygulamanız gerekir. İzlemeye dahil olmazsanız, ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki Verisign reklamlarını görmeye devam edebilirsiniz ama bu reklamlar kullanıcıya özel olmaz ve Kapsam Dahilindeki Sitelerimize önceden yaptığınız ziyaretler göz önüne alınarak yerleştirilmez.

Tanımlama bilgilerinden yararlanan reklamları görmemek için şu bağlantıya erişin:

http://www.networkadvertising.org/choices/

Önemli tüm İnternet tarayıcıları tanımlama bilgilerini kontrol etmenize olanak sağlar. Aşağıdaki web sitesinden tarayıcı ayarlarını nasıl yapacağınıza dair daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://www.aboutcookies.org. (Verisign'ın bu web sitesi üzerinde kontrol yetkisi olmadığını ve içeriğinden sorumlu olmadığını lütfen unutmayın. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Tarayıcılara dair en yeni bilgiler için lütfen tarayıcınızı geliştiren şirkete danışın.)

Do Not Track

Do Not Track sinyallerine yanıt vermiyoruz.

AB bölgesindeyseniz, bizim tarafımızdan ve diğer web siteleri tarafından hedef belirleme amacıyla kullanılabilen belirli üçüncü taraf tanımlama bilgilerini iptal etmek için şu adresleri kullanabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.eu veya www.aboutads.info. Bir veya birden fazla reklam ağını iptal etmek, yalnızca söz konusu üyelerin artık size hedefli içerik veya reklam sunmayacağı anlamına gelir. Kapsam Dahilindeki Sitelerimiz veya diğer üçüncü taraf web siteleri üzerinde artık herhangi bir hedefli içerik veya reklam görmeyeceğiniz anlamına gelmez. Yukarıda verilen iptal sayfalarından birini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tanımlama bilgilerini reddedecek şekilde yapılandırılır; daha sonra tanımlama bilgilerinizi sildiğinizde, farklı bir bilgisayar kullandığınızda veya web tarayıcılarını değiştirdiğinizde tercihiniz etkinliğini kaybedebilir. Bu tanımlama bilgilerinin tümü üçüncü taraflarca yönetildiğinden, daha fazla bilgi için üçüncü tarafların kendi web sitesi gizlilik bildirimleri ile politikalarına bakmanız gerekir.

Verdiğim onayı geri alabilir miyim?

Herhangi bir zamanda onayınızı geri almak isterseniz, İnternet tarayıcısı ayarlarınızı kullanarak tanımlama bilgilerinizi silmeniz ve tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmanız gerekir. Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmanın, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizin işlevselliğini etkileyeceğini ve Kapsam Dahilindeki Sitelerimiz üzerinde belirli özelliklere erişmenizi engelleyebileceğini lütfen unutmayın.

X. BU GİZLİLİK BİLDİRİMİ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin güncellemeleri sıklıkla kontrol etmeniz önemlidir. Bu Gizlilik Bildirimi üzerinde ve/veya müşterilerimizin kişisel bilgilerini kullanma şeklimizde önemli bir değişiklik yapılırsa, Kapsam Dahilindeki Sitelerimizde ve/veya e-posta gibi diğer iletişim yöntemleriyle belirgin bir uyarı yayınlarız.

XI. VERISIGN'A ULAŞIN

Bu Gizlilik Bildirimiyle ilgili soru ya da şikayetleriniz varsa aşağıdaki yollardan biriyle bize ulaşabilirsiniz:

 • Bize privacystatement@verisign.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Lütfen e-postanızın konu satırına "Gizlilik Bildirimi" yazın.
 • Bizi +1 703-948-3350 numaralı telefon hattından arayabilirsiniz
 • Bize şu adresten yazabilirsiniz:

VeriSign, Inc.
Verisign Law Department
12061 Bluemont Way
Reston, VA 20190
Attn: Gizlilik Komitesi