Yasal Bildirimler

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası

Yasal Bildirimlere Dön

Verisign, başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı duyar ve başkalarının da aynı yaklaşımda bulunmasını bekler. Verisign, politikası gereği Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası ("DMCA") ve diğer geçerli fikri mülkiyet yasalarına uygun olduğu iddia edilen ihlal bildirimlerine yanıt verir. Bu yanıtlar, kullanıcının ihlal etkinliğinin nesnesi olduğu iddia edilen materyali iletme ve/veya bulundurma yeteneğinin devre dışı bırakılmasını ve/veya söz konusu kullanıcının uygulamayı kullanma yeteneğinin tamamen sonlandırılmasını kapsayabilir. Bu tür önlemler alırsak, DMCA'nın 512(g)(2) ve (3) bölümleri uyarınca içeriği depolayan ve/veya ileten kullanıcının karşı bildirimde bulunabilmesi için, kullanıcıyla iletişim kurmak amacıyla iyi niyetli bir girişimde bulunuruz. Politikamız gereği, üzerinde eylem uyguladığımız tüm iddia edilen ihlal bildirimlerini belgeleriz.

İhlal Bildirimi

Bir telif hakkı sahibi veya yetkili bir temsilciyseniz ve Verisign uygulamasının herhangi bir kullanıcısının telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Telif Hakkı Temsilcimiz ile bir ihlal bildirimi doldurarak DMCA kapsamında bir bildirim gönderebilirsiniz. Telif Hakkı Temsilcimize ihlal bildiriminde bulunmak için, aşağıda belirtilenleri içerecek şekilde yazılı olarak (faks, normal posta veya e-posta yoluyla) başvurmanız gerekir. Bir ürün veya etkinliğin telif hakkınızı ihlal ettiğini açıkça yanlış bir şekilde ileri sürerseniz, ortaya çıkacak zararlardan (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) sorumlu olabileceğinizi unutmayın. Buna bağlı olarak, çevrimiçi olarak kullanılabilir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğinden emin değilseniz, öncelikle bir avukatla görüşmenizi öneririz. Talebinizi daha hızlı işleyebilmemiz için lütfen aşağıdaki biçimi kullanın:

 1. İhlal edildiğini düşündüğünüz ve telif hakkı korunan çalışmayı yeterince ayrıntılı şekilde tanımlayın.
 2. Yukarıdaki 1 numaralı öğede listelenen ve telif hakkı korunan çalışmayı ihlal eden materyali veya ihlal edildiğini iddia ettiğiniz materyali belirtin. İhlale yol açan materyalin her bir öğesini ayrı ayrı tanımlamanız gerekir.
 3. Verisign'ın materyali bulmasını sağlamak için makul ölçüde yeterli bilgi verin.
 4. Verisign'ın sizinle iletişim kurmasını sağlamak için makul ölçüde yeterli bilgi verin (e-posta adresi, telefon numarası ve posta adresi).
 5. Mümkünse, Verisign'ın ihlale yol açan materyali bulundurduğu iddia edilen kullanıcıya bildirim göndermesini sağlamak için yeterli bilgi verin (e-posta adresi tercih edilir).
 6. Şu ifadeyi ekleyin: "Telif hakkı korunan materyallerin şikayete yol açan tarzda kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine tüm iyi niyetimle inanıyorum."
 7. Şu ifadeyi ekleyin: "Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve benim telif hakkı sahibi olduğuma veya ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına eylemde bulunma yetkimin olduğuna yasalar önünde yemin ederim."
 8. Belgeyi imzalayın.
 9. Yazılı belgeyi aşağıdaki adreslerden herhangi birine gönderin:

  VeriSign, Inc.
  Attn: Copyright Agent
  12061 Bluemont Way, Reston, VA 20190
  FAKS İLE: +1-703-450-7326 Attn: Copyright Agent
  E-POSTA İLE: DMCA@verisign.com - konu satırına "DMCA Complaint" yazın.

Yukarıda belirtilen tüm gereksinimlere uymadığınız takdirde, DMCA bildirimi geçerli olamaz.

Karşı Bildirim

Yasanın 512(g)(2) ve (3) bölümleri gereğince, abone bir karşı bildirimde bulunabilir. Bize karşı bildirimde bulunmak için, aşağıda belirtilenleri kapsayan yazılı bir belge (faks, normal posta veya e-posta yoluyla) sunmanız gerekir. Bir ürün veya etkinliğin başkalarının telif hakkını ihlal etmediğini açıkça yanlış bir şekilde ileri sürerseniz, ortaya çıkacak zararlardan (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) sorumlu olabileceğinizi unutmayın. Buna bağlı olarak, söz konusu materyalin başkalarının telif hakkını ihlal ettiğinden emin değilseniz, öncelikle bir avukatla görüşmenizi öneririz. Karşı bildiriminizi daha hızlı işleyebilmemiz için lütfen aşağıdaki biçimi (bölüm numaraları dahil) kullanın:

 1. Verisign'ın erişimini engellediği dosyanın adını tanımlayın.
 2. Adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve adresinizin bağlı olduğu Federal Bölge Mahkemesinin (veya adresiniz ABD dışındaysa, ABD, Kaliforniya'daki Cupertino Mahkemesinin) yargı yetkisine rıza gösterdiğinize ve DMCA'nın (c)(1)(C) alt bölümü kapsamında bildirimi sağlayan kişiden veya bu kişinin temsilcisinden dava tebliğini kabul edeceğinize dair ifadenizi belirtin.
 3. Şu ifadeyi ekleyin: "Yukarıda tanımlanan her bir dosyanın iletiminin, bir hata sonucunda veya engellenen materyalin yanlış tanımlanması nedeniyle engellendiğine tüm iyi niyetimle inandığıma yasalar önünde yemin ederim."
 4. Belgeyi imzalayın.
 5. Yazılı belgeyi aşağıdakilerden herhangi birine gönderin:

  VeriSign, Inc.
  Attn: Copyright Agent
  12061 Bluemont Way, Reston, VA 20190
  FAKS İLE: +1-703-450-7326 Attn: Copyright Agent
  E-POSTA İLE: DMCA@verisign.com - konu satırına "DMCA Complaint" yazın.