Uluslararası Alan Adları

Yeni müşteriler, yeni kayıtlar ve genişleyen web hizmetleri ile yeni bir fırsatlar dünyasının kapılarını açın.

Verisign Uluslararası Alan Adları (IDN'ler) işletmelerin yerel dil karakterlerinde .com ve .net adreslerini kullanmasına olanak tanır. Müşterilerle bağlantı kurmak için daha samimi ve daha anlamlı bir yöntemdir.

IDN Kaydı İşlemi


Bir kayıt sahibi, IDN'leri destekleyen bir kayıt şirketinden bir IDN ister. Kayıt şirketi yerel dil karakterlerini ASCII uyumlu kodlama (ACE) kullanarak desteklenen harflerden oluşan bir diziye dönüştürür. Kayıt şirketi ACE dizesini doğrulanması için Verisign® Paylaştırılmış Kayıt Sistemi'ne (SRS) gönderir. IDN, .com ve .net TLD bölge dosyalarına eklenir ve İnternet geneline dağıtılır.

IDN Kaydı İşlemiIDN Çözümleme İşlemi

Bir kullanıcı yerel alfabeleri kullanarak bir Web tarayıcısına IDN girdiği veya bir bağlantıyı takip ettiği zaman, IDN uyumlu uygulamalar karakterleri DNS'in algılayabildiği bir ACE dizesine dönüştürür. DNS, talebi işler ve bilgileri uygulamaya geri gönderir. Bu süreç basit gibi görünse de, farklı diller ve alfabeler için IDN destekli uygulamaların ve DNS desteğinin oluşturulması, önemli ölçüde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmasını gerektirmiştir.

IETF Standartlarıİnternet Mühendisliği Araştırma Grubu (IETF), Alan Adı Sistemi'nde (DNS) ASCII olmayan karakterler kullanarak standartlar oluşturmak için yürütülen çabaların başındaydı.

DNS yalnızca A-Z, 0-9 ve '-' ASCII karakterlerini tanır. Bu durum, etki alanı oluşturmak için yararlanılabilecek karakter sayısını Unicode içinde tanımlanan 96.000'den fazla karakter yerine 37 olarak sınırlar. Unicode karakter aralığından alan adları oluşturmak için, Unicode kodu noktalarını bir ASCII temsiline benzersiz bir şekilde eşleyen bir karakter kodlama şeması kullanılmalı ve standartlaştırılmalıdır.

IETF Uluslararası Alan Adları (IDN) ile ilgili şu standartları yayınladı: Kodlama Şemaları, Çerçeve, Protokol, Unicode ve Sağdan Sola Okunan Alfabeler.

Kodlama Şeması

IDN'ler için kodlama şemasında, yerel dil karakterlerini ASCII karakterlerine dönüştüren bir ASCII Uyumlu Kodlama (ACE) olan Zayıf Kod kullanılır; böylece DNS bir adres kaydı için gelen bir isteği doğru biçimde yayınlayabilir. ACE standardı olarak Zayıf Kodu seçerken, IETF sıkıştırma ve uygulama arasındaki dengeyi göz önüne aldı. Zayıf kod en fazla sayıda karakterin (kod noktasının) temsil edilmesini sağlar ve dağıtımı zor değildir.

Çerçeve [RFC 5890]

Bu RFC, büyük ölçüde 2008'de tamamlanan ve seriler içinde ve diğer yerlerde "IDNA 2008" olarak anılan Uygulamalar için Uluslararası Alan Adı (IDNA) revizyonuna yönelik protokolü ve kullanım bağlamını açıklayan derlemeden biridir. Seriler daha önceki IDNA [RFC 3490] [RFC 3491] versiyonunun yerine geçmektedir. Kolaylık olması için bu IDNA sürümüne "IDNA2003" denmektedir. Yeni sürüm Zayıf Kod algoritmasını [RFC3492] ve önceki sürümdeki ACE (ASCII Uyumlu Kodlama) ön ekini kullanmaya devam etmektedir.

Protokol [RFC 5891]

Bu RFC, ana IDNA2008 protokolünü ve işlemlerini açıklar. Aşağıda açıklanan "iki yönlü" (Bidi) belgesiyle birlikte açıkça [RFC 3490]'ı günceller ve bu protokolün yerine geçer.

Unicode [RFC 5892]

Bu RFC, bir kod noktasının tek başına veya bağlam içinde düşünüldüğünde, bir IDN'ye dahil olmaya aday olup olmadığına karar vermek için kuralları belirtir. Bu, IDNA2008 belirtiminin bir parçasıdır.

Sağdan Sola Okunan Alfabeler [RFC 5893]

Uluslararası Alan Adlarında (IDN'ler) sağdan sola okunan alfabelerin kullanılması çeşitli zorluklara neden olmuştur. Bu RFC, 2003 IDNA Bidi kriterlerinde bazı alfabelerde karşılaşılan sorunlara ve hatalara dayanarak, Uygulamalar için Uluslararası Alan Adları (IDNA) etiketlerine yönelik yeni Bidi kuralları sağlar.

Gerekçe [RFC 5894]

Bu RFC, IDNA'nın daha önceki sürümünden/sürümlerinden kaynaklanan sorunları gidermek için yeni RFC gereksinimlerinin altyapısını, açıklamasını ve gerekçelerini içerir. Bu RFC'de IDN'lerde desteklenen Unicode sürümünün güncellenmesine de değinilmiştir.

Yayınlanan RFC'ler

Bu standartlar yayımlanmıştır ve şu anda mevcuttur:

Verisign, IETF standartlarının izlenmesi ve bu yeni teknolojinin hızlı biçimde gelişmesi için büyük çaba harcamaktadır.

Alfabeler ve DillerUluslararası Alan Adları (IDN'ler), Unicode içinde tanımlanan herhangi bir karakter kümesi veya alfabede kayıtlı olan ikinci veya üçüncü düzey alan adları veya web adresleridir.

Verisign IDN'lerinin tek bir Paylaştırılmış Kayıt Sistemi (SRS) ile yüzlerce yerel dilde alan adı kaydını nasıl desteklediğini anlamak için, karakterler ve kodların yazılı dilde nasıl kullanıldığı ve bilgi işleme için nasıl dönüştürüldüklerinin anlaşılması.

Alfabe, Karakter ve Dil Arasındaki İlişki

ALFABE Latince Arapça Han Yunanca
KARAKTER L س 漢字 Ω
Dil İngilizce Farsça Çince Yunanca

Alfabe

Alfabe, bir dilde metin bilgilerinin temsil edilmesi için kullanılan bir simgeler topluluğudur. Alfabe örnekleri: Latin, Arap, Han, Yunan.

Karakter

Bir karakter her alfabenin, yani her yazılı dilin temel yapı taşıdır. En temel düzeyde bir anlamı çağrıştırır. Bir karakteri daha fazla bölüp yine de anlamlı bir parçaya sahip olamazsınız.

Yazılı Dil

Bir yazılı dil, anlamı iletmek için bir veya daha fazla alfabeden yararlanır. Dil örnekleri: İngilizce, Farsça, Çince, Yunanca.

Dillerin Bilgisayarlara Uyarlanması

Farklı alfabelerle bilgi işleme cihazlarına giriş yapılabilmesi için farklı klavyelerin veya sanal klavyelerin kullanılması gerekir. Bilgisayar işletim sistemlerinde, farklı alfabelerin girişini kolaylaştıran Giriş Yöntemi Düzenleyicileri (IME) bulunur. IDN'ler de, kişilerin web'de gezinmelerini, e-posta alma veya göndermelerini, dosya aktarmalarını ve alan adı gerektiren başka uygulamalarda kendi yerel alfabelerini kullanmalarını sağlayan, benzer bir uyarlamadır.

Unicode

Bir bilgisayar karakterleri tanımak için karakter kodlamaları kullanır. Bir karakter kümesinde bulunan her karaktere benzersiz bir numara atanır. Örneğin, ASCII kodlu karakter setinde, büyük harf "A"ya 65 numarası atanmıştır. Birçok alan adı ASCII karakterleri kullanılarak kaydedilir (A ile Z arası, 0 ile 9 arası ve kısa çizgi “-“). Ancak, İspanyolca ve Fransızcadaki gibi aksan işaretleri gerektiren İngilizce olmayan sözcükler ve Kanji ve Arapça gibi Latince olmayan alfabeler kullanan diller ASCII olarak işlenemez. Unicode 350'ye yakın farklı yerel dili kapsayan evrensel kodlu bir karakter kümesidir. Bu nedenlerden dolayı, IDN'lerde Unicode kullanılır.

Dil Tabloları

Bir IDN kaydı talep edildiğinde dil etiketi, karakter ekleme tabloları veya karakter değişkeni eşleme tablolarını içeren bir diller listesinde kontrol edilir. Bu tablolar bir kaydın belirli bir dil için geçerli olup olmadığının belirlenmesi için, kaydı oluşturan Unicode noktalarına uygulanır. Belirli bir dil için kayıt işlemi başarısız olursa, karakter kümesi farklı bir dil etiketiyle yine de kullanılabilir.

Karakter Değişkenleri


Verisign, karakter varyasyonları sorununa değinmek için ilgili üçüncü şahıslarla birlikte çalışmaktadır. Kayıt sahipleri genellikle bir ad, sözcük ya da sözcük grubu gibi ait olduğu dilde bir anlamı olan alan adlarını kaydederler. Ancak bir alfabe birden fazla dil tarafından kullanılabilir.

Sonuç olarak, bir alan adı farklı dillerde ve kültürlerde farklı anlamlara sahip olabilir. Değişkenler dört dil kategorisinde sınıflandırılmıştır: karakter, ortografik, sözlükbirimsel ve bağlamsal değişkenler. Verisign, kullanıcıların İnternet'te kendi dillerinde gezinmelerini sağlamada karakter değişkenlerine yönelmenin vazgeçilmez bir önemi olduğuna karar vermiştir. Diğer değişkenler sağlam bir IDN çözümü sağlamak için mutlaka gerekli olmayan, zorlu dilbilimsel kararlar gerektirir.

Çince Karakter Değişkenleri

Birçok dilde, son kullanıcılar için karışıklığa neden olabilecek karakter değişkenleri bulunur. Örneğin Çincenin iki yazılı şekli vardır: Genellikle Çin'de kullanılan basitleştirilmiş Çince ve genellikle Tayvan, Hong Kong ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanılan Geleneksel Çince. Bu iki yazılı biçimde birçok ortak karakter bulunur, ancak Basitleştirilmiş Çincedeki basitleştirilmiş karakterler, Geleneksel Çincedeki karmaşık karakterlerle aynı anlama sahip olabilir. Karakter değişkenleri olarak adlandırılan bu karakterler aynı anlama ve okunuşa sahiptir, ancak aynı şekilde görünmezler.

Karakter Değişkeni Sorununun Çözümü

Karakter değişkeni sorununun çözümü için teknoloji dünyasındaki farklı görüş liderleri farklı yaklaşımlar ileri sürdü. Yaklaşımların hepsinin hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Ancak IDN topluluğu dillerin sürekli değişim halinde olmalarından dolayı karakter değişkeni sorununun asla tam olarak çözülemeyeceği konusunda aynı görüştedir. Diller arasında yeni karakter değişkenleri, dillere girmeye devam edecektir. Verisign, karakter değişkeni sorununa bir çözüm olarak dil tablolarına referans veren dil etiketlerini kullanmaya başladı.

Verisign, Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) (.cn), Tayvan İnternet Bilgi Merkezi (TWNIC) (.tw), Kore Ulusal İnternet Geliştirme Ajansı (.kr), Japonya Tescil Hizmetleri (JPRS) (.jp), Çin Alan Adı Konsorsiyumu (CDNC) ve ICANN tarafında oluşturulan IDN Uygulama Komitesi gibi konuyla ilgilenen katılımcılarla, karakter değişkenleri sorununa bir çözüm bulmak için çalışmalar yaptı.

Politika

Verisign, IDN kayıtlarında izin verilen ve izin verilmeyen kod noktalarını belirlemek için bir politika geliştirmiştir.

Verisign Paylaştırılmış Kayıt Sistemi (SRS), Unicode tarafından desteklenen, fakat ASCII olmayan alfabeleri içeren Uluslararası Alan Adları (IDN'ler) oluşturulmasını sağlar.

Kayıt Kuralları

Politikanın uygulandığı beş doğrulama kuralını öğrenin.


Kuralları görüntüleyin

İlave Algoritma

Verisign bir IDN doğruladıktan sonra, kaydın Dil Etiketine dayanan ilave bir algoritma uygular.


İlave algoritmayı görüntüleyin