ULUSLARARASI ALAN ADLARI (IDN'ler)

Kayıt Kuralları

Verisign Paylaştırılmış Kayıt Sistemi (SRS), çeşitli Unicode alfabeleri içeren IDN'leri (Uluslararası Alan Adları) destekler.

Verisign, IDN kayıtlarında izin verilen ve izin verilmeyen kod noktalarını belirlemek için bir politika geliştirmiştir. Politika aşağıdaki beş doğrulama kuralına göre uygulanır. Bu beş kurala uyan IDN'ler geçerli kayıtlar olarak kabul edilir.

1. IETF Standartları

IDNA2008 belirtimi IDN kayıtlarında Unicode noktalarına izin veren/yasaklayan kural ve algoritmaları belirler. Verisign, IDNA2008 standardını oluşturan tüm RFC belgeleriyle tam uyumludur. Lütfen IETF Standartlarını inceleyin.

2. Belirli Dillerdeki Kısıtlamalar

Tüm IDN kayıtları 3 harfli bir Dil Etiketi gerektirir. Örneğin CHI, Çinceyi temsil etmektedir. Kayıtla bağlantılı Dil Etiketi aşağıdaki tabloda yer alıyorsa, Verisign bu dil için Kabul Edilen Karakterler Listesini kullanır. Talep edilen IDN'deki karakterlerin tamamı bu Kabul Edilen Karakterler Listesinde yer almalıdır. IDN'deki bir kod noktası dahi bu dil için geçerli bir karakter değilse, kayıt talebi reddedilir.

Kabul Edilen Karakterler Listesine sahip olan diller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

DİL ETİKETİ DİL
AZE Azerice
BEL Beyaz Rusça
BUL Bulgarca
CHI Çince
GRE Yunanca
JPN Japonca
KOR Kore Dili
KUR Kürtçe
MAC Makedonca
MOL Moldovca
POL Lehçe
RUS Rusça
UKR Ukraynaca

3. Alfabelerin Karıştırılmasında Sınırlamalar

IDN kaydında belirtilen Dil Etiketi yukarıdaki tabloda yer almıyor ve dolayısıyla Kabul Edilen Karakterler listesine sahip değilse, Verisign tek bir alan adında farklı alfabelerin bir arada kullanılmasını engellemek için farklı bir engelleme yoluna gider.

Unicode Standardı, her Unicode veri noktasına tek bir Unicode Kodu değeri atayarak bir Unicode Alfabeleri seti belirler. Kural olarak, Verisign kayıtları farklı Unicode alfabelerinden kod noktalarının bir arada kullanılmasını reddeder. Diğer bir deyişle, bir IDN iki veya daha fazla Unicode alfabesinden kod noktaları içeriyorsa, IDN kaydı reddedilir. Örneğin, aynı IDN'de Latin alfabesinden bir karakter Kiril alfabesinden bir karakterle birlikte kullanılamaz. Bir IDN içindeki tüm kod noktaları aynı Unicode alfabesinden gelmelidir. Bu uygulamanın nedeni, aynı IDN içinde karışıklığa neden olabilecek kod noktalarının görünmesini önlemektir.

Yukarıda belirtilen şekilde, bu kural sadece kesin bir Kabul Edilen Karakterler Listesi bulunmayan diller için geçerlidir. Örneğin, Fransızcayı belirten FRE Dil Etiketi kesin bir Kabul Edilen Karakterler Listesine sahip değilse, karakterlerin bir arada kullanılmamasına dair kural devreye girer. Bir Fransızca etki alanındaki tüm kod noktaları tek bir alfabeden gelmelidir. Fakat alfabe Unicode tarafından tanımlanan geçerli alfabelerden herhangi biri olabilir.

Unicode Alfabeler ve izin verilen kod noktaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Unicode Alfabeler ve İlgili Kod Noktaları

IDN kaydı için izin verilen tüm Unicode Noktalarının kapsamlı bir listesi için burayı tıklatın.

4. ICANN'in Kısıtladığı Unicode Noktaları

Verisign SRS aynı zamanda IETF standardı tarafından izin verilen fakat IDN kaydında yasaklanması gereken karakterleri belirten ICANN'in Uluslararası Alan Adlarının Uygulanması Kılavuzları, Bölüm 5 ile de uyumludur. Bu nedenle, Verisign SRS bu Unicode kod noktalarını tüm kayıtlarda yasaklar. ICANN'in kısıtlamalı Unicode noktalarını burayı tıklatarak görebilirsiniz.

5. Özel Karakterler

Son tanımları IDNA Standardının önceki sürümleriyle geriye dönük olarak uyumlu olmayan tam olarak iki (2) Unicode karakter vardır. Latince Sert S ve Yunanca Son Sigma daha önce alternatif karakterlerle eşleştirilmekteydi. Eski standartla uyumlu İstemci ve Tescil Şirketleri, örneğin Latince Sert S harfini iki adet Latince küçük S harfi karakterine eşleştirmektedir. Bu eşleştirme geri alınamaz özelliktedir. IDNA standardının son sürümü bu eşleştirmeyi uygulamamaktadır. Bundan dolayı, Latince Sert S daha önce yasaklanmış (diğer karakterlere eşleştirilmiş) olmasına rağmen, en son standart Tescil Şirketlerine bu karakteri kabul etme opsiyonu sunmaktadır.

Bu değişiklikler geriye dönük olarak uyumlu olmadığı için, Verisign daha açık ve net bir yaklaşım kabul edilene kadar bu iki (2) karaktere izin vermemeye devam etmeyi tercih etmiştir.

KARAKTER UNICODE NOKTASI GLİF
Latince Küçük Harf Sert S U+00DF ß
Yunanca Küçük Harf Son Sigma U+03C2 ς