Kanal Kaynakları

EPP SDK'leri

Verisign, birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için belgelendirilmiş EPP uzantılarının kullanımını teşvik eder. Verisign, IANA'nın EPP Uzantısı Kaydı'nda belgelendirilmiş EPP uzantı gruplarını kaydeder. Bu EPP uzantılarından bazıları, Verisign patentlerine tabi olabilir ve Verisign'ın ilgili IPR bildirimlerinde belirtilen şartlar uyarınca lisanslıdır. Tam liste için lütfen bk: Verisign Lisans Bildirimleri.

Verisign, Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) standardının tamamını uygulamaktadır. Verisign, .com/.net (COMNET) ve Birleşik Üst Düzey Etki Alanı (CTLD) Paylaştırılmış Kayıt Sistemleri (SRS) ile entegrasyon için istemci uygulamalarınızı geliştirmenize yardımcı olacak EPP SDK'ları, kılavuzları ve araçları geliştirmiştir. CTLD SRS, .tv, .cc, .jobs, .name ve EPP 1.0 RFC'lere uygulanan yeni gTLD'leri destekler:

EPP SDK Paketleri

Verisign, SDK'leri, her dilin desteklediği EPP eşlemeleri ve uzantılarının farklı olduğu Java ve C++ olarak sunar. Java EPP SDK'si, RFC 5730 ve RFC 5734'ü uygulayan bir genel çekirdekten (gen) oluşturulmuştur. Geliştiriciler, her eşleme veya uzantıyı bağımsız olarak veya kolaylık sağlaması için birleştirilen paketler halinde kullanma seçeneğine sahiptir:

  • Verisign Paketi, COMNET ve CTLD Paylaştırılmış Kayıt Sistemleri ile entegrasyon için tüm eşlemeleri ve uzantıları içerir
  • EPP-RTK-CPP 0.9.2 ile birlikte kullanılmak üzere COM NET RTK C++ Eklentisi. Sourceforge'dan çevrimiçi olarak indirilebilir: EPP Registry/Registrar Toolkit

EPP Eşlemeleri ve Uzantıları

Eşleme veya Uzantı Verisign Paketi COM NET RTK C++
Eklentisi
RFC 5730: Genişletilebilir Hazırlama Protokolü x x
RFC 5731: Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) Alan Adı Eşleme x x
RFC 5732: Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) Ana Makine Eşleme x x
RFC 5733: Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) Kişi Eşleme x x
RFC 5734: Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) TCP Üzerinden Aktarım x x
RFC 3915: Etki Alanı Kaydı Ek Süresi Eşleme (RGP) x x
RFC 4310: Alan Adı Sistemi (DNS) Güvenlik Uzantıları Eşleme x
RFC 5910: Alan Adı Sistemi (DNS) Güvenlik Uzantıları Eşleme x
RFC 8334: Başlangıç Aşaması Eşleme x
RFC 8495: Dağıtım Belirteci Uzantısı x
RGP Sorgulama Eşleme x
Genişletilebilir Hazırlama Protokolü için ConsoliDate Eşleme (Sync) x
NameStore Uzantısı x
IDN Dil Etiketi x x
E-Posta İletme Eşleme (PDF) x
Savunma Kaydı Eşleme (PDF) x
Kişisel Kayıt Uzantısı (PDF) x
NameWatch Eşleme (PDF) x
Whois Bilgi Uzantısı x
.jobs Kişi Uzantısı (PDF) x
Düşük Bakiye Eşleme x x
Premium Etki Alanı Uzantısı x
İstemci Nesne Özelliği Uzantısı x
Bakiye Eşleme x
RFC 7848: İşaret ve İmzalı İşaret Eşleme x
Verisign Kayıt Eşleme x
Kayıt Eşleme x
Başlangıç Aşaması Politikası Uzantısı x
Oturum Açma Güvenlik Politikası Uzantısı x
İlgili Etki Alanı Uzantısı x
RFC 8590: Değişiklik Sorgulama Uzantısı x
Kayıt Ücreti Uzantısı x
IDN Harita Uzantısı x
IDN Tablo Eşleme x
Doğrulama Kodu Uzantısı x
Çin Ad Doğrulama Eşlemesi x
RFC 8543: Organizasyon Eşleme x
RFC 8544: Organizasyon Uzantısı x
Oturum Açma Güvenlik Uzantısı x
İşlenmemiş İsim Alanları x
Eşlemeyi Doğrula x
Başa dön

Verisign Paketleri 

Aşağıdaki tablo, COMNET ve CTLD kayıt defteri platformlarıyla arabirim oluşturmak için Java tabanlı Verisign Paketi Yazılım Geliştirme Kitlerine (SDK) bağlanır. Verisign Paketi için Java 1.8 ve üzeri gereklidir.

Sürüm Dağıtım Belgeler Notlar
1.12.0.12 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Gradle için Ant kullanımı değiştirildi.
2. "xsi: schemaLocation" XML özelliğinin tüm kullanımı, "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" XML isim alanının kullanımı ve schemaLocation öğesinin com.verisign.epp.codec.gen.EPPService sınıfına geçirilmesi kaldırıldı.
3. com.verisign.epp.interfaces.EPPSession.initLoginAdapter() yöntemi oluşturuldu ve tüm com.verisign.epp.interfaces.EPPSession.init yöntemlerinde çağrılması sağlandı.
4. "Genel sınıf Sınıf uyarısı için eksik tür argümanları"nı ele almak üzere com.verisign.epp.interfaces.EPPSessionTstgüncellendi.
5. draft-ietf-regext-epp-fees-19 için taslak draft-ietf-regext-epp-fees ve fee-1.0.xsd güncellendi.
6. "epp" isim alanı ön eki tanımlanamadığından dolayı hata yanıtı değerindeki "epp" ön ekli öğe yerine kullanmak için EPPPollQueueMgr.delete yöntemi güncellendi.
7. Draft-ietf-regext-login-security-04 için destek eklendi.
8. com.verisign.epp.interfaces.EPPSession sınıfını güncelleyerek alınan paketlerin istemci tarafında günlüğe kaydedilmesiyle ilgili sorun düzeltildi.
9. Oturum Açma Güvenlik Uzantısı'nın eski sürümleri kaldırıldı. Kaldırılan sürümlerin arasında v01, v02 ve v03 bulunuyor. V04 ve v1_0 sürümleri ise tutuluyor.
10. Uzantı fabrikalarının, daha sonra harita fabrikalarının ve son olarak işleyicilerin yüklü olduğu com.verisign.epp.serverstub.Server.initializeDispatcher() öğesine fabrikaların ve işleyicilerin yüklenme sırası güncellendi. Bu, fabrikalara bağlı XML şemaları yüklenmeden önce com.verisign.epp.serverstub.ContactHandler öğesinin katı kişi ayrıştırıcı havuzunu yüklediği bir uç vakayı ele alır.
11. Daha önce "contact-1.0-relaxed.xsd" dosyasının kaldırıldığı ve "contact-1.0.xsd" ifadesinin eklenmediği com.verisign.epp.util.EPPStrictContactParser'da "contact-1.0-relaxed.xsd" öğesinin "contact-1.0.xsd" olarak değiştirilmesi mantığı düzeltildi.
12. draft-ietf-regext-epp-fees taslağı, draft-ietf-regext-epp-fees-16 olarak güncellendi.
13. EPPSession.getnewPassword(), EPPSession.getNewPassword() olarak güncellendi.
14. Kullanılmayan com.verisign.epp.transport.EPPEventHandler ve com.verisign.epp.transport.EPPEventTstHandler kaldırıldı.
15. Giriş komutuna com.verisign.epp.codec.loginsec.v02.EPPLoginSec, com.verisign.epp.codec.loginsec.v03.EPPLoginSec, com.verisign.epp.codec.loginsec.v03.EPPLoginSec veya com.verisign.epp.codec.loginsec.v1_0.EPPLoginSec uzantıları için com.verisign.epp.namestore.util.EPPSecureSendReceiveLogger adresinde şifre maskelemesi ve yeni şifre eklendi.
16. com.verisign.epp.codec.loginsec.v1_0.EPPLoginSecUserAgent ve com.verisign.epp.codec.loginsec.v04.EPPLoginSecUserAgent getTech (String): void yöntemi setTech (String) : void olarak düzeltildi.
17. Epp lib dizininde epp-verisign-${build.version}-sources.jar adlı sources.jar dosyası oluşturuldu ve bu dosyaya DotName uzantıları (defreg, emailfwd, namewatch ve persreg) eklendi.
18. Epp-verisign-.jar dosyası oluşturulurken EPP SDK POM dosyasının oluşturmasıeklendi.
19. com.verisign.epp.util.EPPDisabledEntityResolver sınıfı oluşturuldu ve hiçbir XML şemasının dinamik olarak çözümlenmediğinden emin olmak için EPP.UseEntityResolver özelliği false olarak ayarlandığında kullanın.
20. Draft-ietf-regext-login-security-03 için destek eklendi.
21. Draft-gould-regext-login-security-policy-03 için destek eklendi.
22. Varlık çözümleyicisini devre dışı bırakmak amacıyla EPP.UseEntityResolver=false özelliği için epp.config dosyasında varsayılan değeri ayarlandı.
23. com.verisign.epp.util.EPPSchemaCachingParser öğesinde XML eXternal Varlık Enjeksiyonu (XXE) güvenlik açığını azaltan XML ayrıştırıcı özelliklerini ayarlandı.
24. Verisign Paketi EPP SDK Programcı Kılavuzu'ndaki maddeler sürüm 1.11.0.7 için yapılanlara göre düzeltildi.
25. EPP SDK'yı başlatmanın farklı yöntemlerini desteklemek için com.verisign.epp.interfaces.EPPApplication öğesine initialize (Properties), initialize (String, ClassLoader) ve initialize() yöntemleri eklendi.
26. draft-hollenbeck-epp-rgp-03'ün raporu geri yükle komutundaki preWhois ve postWhois öğeleri için kod çözme desteği kaldırıldı.
27. Yinelenen EPP uzantılarını ve com.verisign.epp.util.EPPCodecTst.testFindDuplicateExtensions()'daki ilgili birim testlerini tanımlamak içincom.verisign.epp.util.EPPUtil.findDuplicateExtNamespaces(List), com.verisign.epp.codec.gen.EPPCommand.findDuplicateExtNamespaces(), ve com.verisign.epp.codec.gen.EPPResponse.findDuplicateExtNamespaces( eklendi.
28. Kod çözme üzerindeki XML isim alanı ön ekini sabit kodlamayarak, içe aktarmaları temizleyerek, yorumları temizleyerek ve genel olarak daha yeni olan kodla daha tutarlı hale getirerek com.verisign.epp.codec.domain kodu temizlendi.
29. com.verisign.epp.codec.gen.EPPAuthInfo öğesine yeni bir ELM_NULL yetkilendirme türü ve removePassword() yöntemi ekleyerek kimlik doğrulama bilgisini, öğe ile silme desteği eklendi.
30. Çok sayıda javadoc hatası ve uyarısı düzeltildi.
1.11.0.7 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Draft-ietf-regext-epp-fees taslağı, draft-ietf-regext-epp-fees-16'ya güncellendi.
2. Değişiklik sorgulama uzantısı, RFC 8590'a güncellendi.
3. Kuruluş eşlemesi ve kuruluş uzantısı sırasıyla RFC 8543 ve RFC 8544’e güncellendi.
4. XercesJ 2.11.0'dan 2.12.0'a güncellendi.
5. Draft-ietf-regext-login-security-01 için destek eklendi
6. Java 7 yerine Java 8'i hedefleyen derleme güncellendi.
7. Java 11 ile derlemek ve çalıştırmak için güncellendi. Jaxb-api-2.3.1.jar eklendi ve kullanımdan kaldırılan sınıflar ve yöntemler nedeniyle birçok uyarı düzeltildi.
8. Draft-gould-casanova-regext-unhandled-namespaces-00 için destek eklendi.
9. Draft-gould-regext-login-security-policy-03 için destek eklendi.
10. Draft-gould-regext-launch-policy-01 için destek eklendi.
11. Draft-gould-carney-regext-registry-04 için destek eklendi.
12. Draft-ietf-regext-validate-04 için destek eklendi.
13. SDK'dan whois ve öneri kaldırıldı.
14. EPPSSLConfig.toString() : String yöntemindeki parola özniteliklerinin (identityPassPhrase, identityKeyPassPhrase ve trustStorePassPhrase) dahil edilmesi, günlüğe kaydetme güvenliğinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için yorumlandı.
15. com.verisign.epp.util.EPPSendReceiveLogger arabirimiyle birlikte varsayılan com.verisign.epp.util.EPPRawSendReceiveLogger sınıfı ve com.verisign.epp.namestore.util.EPPSecureSendReceiveLogger sınıfını yaratarak güvenli paket günlüğü desteği eklendi. Varsayılan, EPP.SendReceiveLogger epp.config özelliğini kullanarak varsayılanı geçersiz kılma seçeneğiyle birlikte EPPRawSendReceiveLogger kullanmaktır. Özelliği, "MASKED" değeriyle kaydedilen parola ve kimlik bilgileri özniteliklerini almak için com.verisign.epp.namestore.util.EPPSecureSendReceiveLogger olarak ayarlayın.
16. com.verisign.epp.codec.emailFwd.EPPEmailFwdCheckResult öğesinde, kontrol nedenini kod çözme sırasında e-posta iletme adına ayarlayan bir hata düzeltildi. Tüm özniteliklerin kontrol edildiğinden emin olmak için EPPEmailFwdCheckResult.equals yöntemleri güncellendi. com.verisign.epp.codec.defReg.EPPDefRegCheckResult üzerinde, ilgili temizleme değişiklikleri yapıldı.
17. Sınıf yolundaki XML şemalarının dinamik olarak yüklenebilecek tek XML şemaları olduğundan emin olmak için com.verisign.epp.util.EPPSchemaCachingEntityResolver'da ek bir kontrol eklendi.
18. com.verisign.epp.namestore.interfaces.NSSubProduct kullanımdan kaldırıldı. BZ kaldırıldı ve com.verisign.epp.namestore.interfaces.NSSubProduct'ta a-label TLD'yi kullanmak için COM, NET, ORG, ve NAME revize edildi.
19. Her epp.config dosyasında TLSv1.2, varsayılan EPP.SSLProtocol ayarı olarak kullanmak için değiştirildi.
20. İlişkili fee-1.0.xsd XML schema, com.verisign.epp.codec.fee.v1_0 paketi ve bağlantılı sınıfları ile urn:ietf:params:xml:ns:epp:fee-1.0 XML isim alanı öğesine eklenen draft-ietf-regext-epp-fees-13 için destek eklendi.
21. com.verisign.epp.interfaces.EPPLoginAdapter sınıfı, isteğe bağlı "EPP.LoginAdapter" epp.config özelliği eklendi ve EPP giriş uzantısı eklemeyi desteklemek amacıyla, com.verisign.epp.interfaces.EPPSession içinde LoginAdapter setine başvurmak için eklendi.
22. Sunucunun belirli bir nesneyi mi, yoksa uzantı servisini mi desteklediğini kolayca tanımlayabilmek için com.verisign.epp.codec.gen.EPPServiceMenu ve com.verisign.epp.codec.gen.EPPGreeting öğesine hasService(String) : boolean ve hasExtensionService(String) eklendi.
23. Giriş güvenlik uzantısında kullanıcı aracısı bilgilerinin sağlanmasını desteklemek için EPP.UseUserAgent (EPPEnv.isUseUserAgent() : boolean) ve EPP.SDKVersion (EPPEnv.getSDKVersion() : boolean) epp.config özellikleri eklendi.
24. Oturum Açma Güvenlik Uzantısı için destek eklendi.
25. com.verisign.epp.codec.gen.EPPCodecComponent arayüzü ve tüm bileşenlerin XML isim alanı için kendini tanımlamasını sağlayan tüm sınıflara .getNamespace() : String yöntemi eklendi.
26. Müşteri tarafından desteklenen oturum açma hizmetlerine (nesne ve komut / yanıt) dayalı EPP anket mesajı yanıtlarını filtrelemek için com.verisign.epp.codec.gen.EPPPollMessageFilter yardımcı sınıfı ekledi.
27. Müşteri oturum açma hizmetlerini temel alan anket mesajlarının filtrelendiğini göstermek için işlem yok modunda ve standart modda com.verisign.epp.codec.gen.EPPPollMessageFilter öğesini çağırmak için com.verisign.epp.serverstub.GenHandler.doPoll(EPPEvent, Nesne) yöntemi düzenlendi.
28. Doğru XML isim alanını döndürdüklerinden emin olmak için bazı yanıtlara (EPPRgpPollResponse, EPPRelatedDomainExtDeleteResp, EPPBalanceInfoResp, EPPLowBalancePollResponse, EPPNameVerificationPendActionMsg), getNamespace() : String yöntemi eklendi.
29. V06, v07 ve v08 dâhil, eski ücret uzantısı sürümleri kaldırıldı.
30. Reseller ve resellerext referansları, org ve orgext olarak değiştirildi.
31. com.verisign.epp.codec.EPPXmlMsgPollMessageFilter, com.verisign.epp.codec.EPPExtValuePollMessageFilter ve com.verisign.epp.codec.EPPFullExtValuePollMessageFilter sınıfları tarafından uygulanan com.verisign.epp.codec.EPPPollMessageFilter arayüzü oluşturuldu. İsteğe bağlı EPP.PollMessageFilter özelliği, anket mesajlarını işlerken com.verisign.epp.serverstub.GenHandler.doPoll (EPPEvent, Object) içinde kullanılmak üzere istenen filtreyi ayarlamak için tanımlanmıştır.
32. Beklemede olan bir oluşturmayı işlemek ve gözden geçirilmiş bir com.verisign.epp.interfaces.EPPOrgTst öğesine dayalı beklemedeki bir eylem anket mesajını eklemek amacıyla, com.verisign.epp.codec.org.EPPOrgPendActionMsg, com.verisign.epp.serverstub.OrgPollHandler öğelerini ekleyerek ve com.verisign.epp.serverstub.OrgHandler öğesini revize ederek draft-ietf-regext-org-10 için destek eklendi.
33. Süresi dolmuş test SMD'ler ve SMD CRL değiştirildi ve ICANN tarafından yayınlanan bir yayına dayanan SMD listesi iptal edildi.
34. Farklı anket mesajı filtrelerini desteklemek için bazı XML isim alanı ön eki ve com.verisign.epp.codec.gen.EPPValue içindeki URI işlemleri düzeltildi.
35. Müşterinin oturum açma hizmetlerine dayanarak müşteri tarafından desteklenmeyen anket mesajı verilerini filtrelemeye yönelik üç farklı yaklaşımı desteklemek için, com.verisign.epp.codec.gen.EPPPollMessageFilter öğesi com.verisign.epp.codec.gen.EPPXmlMsgPollMessageFilter olarak yeniden adlandırıldı; com.verisign.epp.codec.gen.EPPExtValuePollMessageFilter ve com.verisign.epp.codec.gen.EPPFullExtValuePollMessageFilter eklendi. com.verisign.epp.serverstub.GenHandler.doPoll (EPPEvent, Object) öğesi, EPPFullExtValuePollMessageFilter aracılığıyla filtrelemek için önceden tanımlanmıştır, ancak filtreleme, diğer filtrelerden birini kullanmak için değiştirilebilir.
36. com.verisign.epp.util.TestErrorHandler kaldırıldı ve test sınıflarında com.verisign.epp.util.EPPXMLErrorHandler ile değiştirildi.
37. MaskString (String): String yöntemi, EPPSendReceiverLogger sınıfına eklendi ve 'pwType' gibi hassas XML ayrıştırıcı hatalarını maskelemek amacıyla, EPPXMLErrorHandler sınıfında kullanım için sınıflar türetildi.
1.10.0.3 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Varsayılan bir değer ile opsiyonel EPP.UseEntityResolver yapılandırma özelliği kullanan com.verisign.epp.util.EPPSchemaCachingEntityResolver yapılandırılabilir ayara bağlı olarak XML varlık çözümleyicisi ayarı uygulandı.
2. Dar kapsamlı tescil veritabanının geniş kapsamlı veritabanına geçişi için kullanılan esnek iletişim doğrulama desteği eklendi.  Esnek doğrulama; contact:name>, contact:addr>, contact:city>, contact:street>, contact:cc> ve contact:email> unsurlarını opsiyonel hale getiren yeni bir iletişim XSD'sinden (contact-1.0-relaxed.xsd) faydalanır.  Yeni opsiyonel EPP.Contact.RelaxedValidation epp.config özelliği, istemci ve sunucu saplamasının esnek şemayı kullanması ve doğrulaması için true olarak ayarlanmalıdır.
3. EPPUtil'de, com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.DocumentImpl referansı, org.apache.xerces.dom.DocumentImpl referansının yerine geçti.
4. EPPGenHandler.handleEvent(EPPEvent, Object) günlüğe kaydetme eklendi.
5. getFirstPostalInfo() : EPPContactPostalDefinition, EPPContactInfoResp'e ve EPPContact'e eklendi.
6. EPPDomainInfoResp.getContactByType(String) : EPPDomainContact, EPPDomainInfoResp.getAdminContact() : EPPDomainContact, EPPDomainInfoResp.getTechContact() : EPPDomainContact, ve EPPDomainInfoResp.getBillingContact() : EPPDomainContact eklendi.
7. Havuzun giriş ve çıkış komutlarına yönelik istemci işlem tanımlayıcıları oluşturmak amacıyla kullanmak üzere somut EPPClientTransIdGenerator tanımlamak için com.verisign.epp.pool.EPPClientTransIdGenerator arayüzü, concrete com.verisign.epp.pool.ClientTransIdGenerator sınıfı ve opsiyonel clientTransIdGenerator havuz özelliği eklendi.
8. Olumsuz bir test ortamını test etmede yardımcı ve aynı zamanda oturuma herhangi bir EPPMessage göndermekte potansiyel olarak faydalı bir yöntem olduğu için EPPSession.sendMessage(EPPMessage) eklendi.
9. EPPSSLImpl için daha fazla hata ayıklama girişi eklendi.
10. Sunucudaki EPPResponse ya da EPPGreeting almanın doğru bir hata mesajı vereceğinden emin olmak için EPPDispatcher ve EPPByteArrayDispatcher'deki EPPMessage tipinin doğrulaması eklendi.
11. EPP.SSLProtocol özelliğinin yorumlarına ilave SSL Protokol seçenekleri eklendi ve epp.config'de varsayılan protokol olarak TLSv1 ayarlandı.
12. EPPUtil.decodeBooleanAttr(Öğe, Dizi) yöntemi, var olmayan bir özelliği uygun şekilde tanımlayabilmek ve EPPDecodeException değeri formatını geliştirmek için daha kolay destek olarak güncellendi.
13. com.verisign.epp.codec.fee.v09.EPPFeeValue'nin iade edilebilir ve ek süre özellikleri varsayılan bir değer olmaksızın tamamen isteğe bağlı hale getirilirken, "anlık" varsayılan değer ile kalan özellik XSD'de varsayılan değere bağlı olarak uygulandı. Bu özellikler için "has" yöntemleri eklendi, boş bir değeri desteklemek için iade edilebilir özelliği Boole olarak değiştirildi ve mevcut olmayan özellikleri kullanmak için kodlama ve kod açma yöntemleri değiştirildi.
14. EPPFeeTransform, EPPFeeCreate, EPPFeeRenew, EPPFeeTransfer ve EPPFeeUpdate'nin com.verisign.epp.codec.fee.v09 sınıfları için hem EPPFeeValue hem de mevcut bir (Dize) parametre alan uygun oluşturucu eklendi.
15. com.verisign.epp.codec.verificationcode.EPPEncodedSignedCodeValue'ye Base64 şifreli imzalı kodu geçme ve bu koda geri dönme yöntemleri eklendi. Yeni EPPEncodedSignedCodeValue yöntemleri: decodeValue(byte[]), decodeValue(String), encodeValue(boolean): String, encodeValueByteArray(): byte[] ve ekliyse encodeValueByteArray(boolean): byte[].
16. VSP havuzu olmaksızın ve dnvc.b64 dosyasından DNVC ile rnvc.b64 dosyasından RNVC yükleyerek com.verisign.epp.verificationcode.china.ChinaVerificationCodeTst testini yürütmek için destek eklendi.
1.9.0.1 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. VSP havuzu olmaksızın ve dnvc.b64 dosyasından DNVC ile rnvc.b64 dosyasından RNVC yükleyerek com.verisign.epp.verificationcode.china.ChinaVerificationCodeTst testini yürütmek için destek eklendi.
2. draft-brown-epp-fees-07 için destek eklendi.
3. EPP.SSLProtocol özelliğinin yorumlarına ilave SSL Protokol seçenekleri eklendi ve epp.config'de varsayılan protokol olarak TLSv1 ayarlandı.
4. com.verisign.epp.codec.verificationcode.EPPSignedCode.decode(byte[] aSignedCodeArray) : void, korumalıdan, genele değiştirildi.
5. EPPUtil.decodeBooleanAttr(Öğe, Dizi) yöntemi, var olmayan bir özelliği uygun şekilde tanımlayabilmek ve EPPDecodeException değeri formatını geliştirmek için daha kolay destek olarak güncellendi.
6. com.verisign.epp.codec.fee.v09.EPPFeeValue'nin iade edilebilir ve ek süre özellikleri varsayılan bir değer olmaksızın tamamen isteğe bağlı hale getirilirken, "anlık" varsayılan değer ile kalan özellik XSD'de varsayılan değere bağlı olarak uygulandı.
7. EPPFeeTransform, EPPFeeCreate, EPPFeeRenew, EPPFeeTransfer ve EPPFeeUpdate'nin com.verisign.epp.codec.fee.v09 sınıfları için hem EPPFeeValue hem de mevcut bir (Dize) parametre alan uygun oluşturucu eklendi.
8. com.verisign.epp.codec.verificationcode.EPPEncodedSignedCodeValue'ye Base64 şifreli imzalı kodu geçme ve bu koda geri dönme yöntemleri eklendi.
1.8.0.4 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. hasTrustAnchor(): boolean ve getTrustAnchor(): başarılı doğrulamadan sonra PKIXParameters'tan güvenli nokta eşlemesini sağlamak için TrustAnchor'dan EPPSignedCode'a eklendi.
2. draft-zhou-eppext-reseller-mapping-02 ve draft-zhou-eppext-reseller-02 için destek eklendi.
3. Saplama Sunucusu ve OT&E sunucuları aleyhine çalışacak olan 7 önceden tanımlanmış doğrulama akışının testini desteklemek için derleme ve saplama sunucusu davranışına yönelik değişikliklerle birlikte com.verisign.epp.verificationcode.china.ChinaVerificationCodeTst eklendi.
4. com.verisign.epp.pool.EPPSessionPool.hasSystemSessionPool(String): belirli bir sistem oturumu havuzunun mevcut olup olmadığını belirlemek için boole yöntemi eklendi.
5. com.verisign.epp.codec.verificationcode.EPPVerificationCode.getVspId(): vspld bir tam sayı olmadığında NumberFormatException oluşturmak yerine UNDEFINED'a dönmek için tam sayı sabitlendi.
6. Güven deposunda biçimlendirilmiş güvenli nokta takma adlarını kullanan doğrulama kodu (vsp-id ve kod tipleri) doğrulaması eklendi.
1.6.0.2 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. draft-gould-eppext-verificationcode-02 ile uyumlu Doğrulama Kodu Uzantısı (verificationcode) eklendi.
2. draft-xie-eppext-nv-mapping-01 ile uyumlu Çin Ad Doğrulama Eşlemesi (vsp) eklendi.
1.5.0.0 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Codec'e gitmesi gereken oturum sayesinde bir paket göndermeyi sağlamak için EPPSession.sendPacket(byte []) metodu ve EPPXMLStream.writePacket(byte[], OutputStream) eklendi.
2. Verisign Paketi'ne draft-gould-change-poll-02 ile uyumlu Değişiklik Sorgulama Eşlemesi (changepoll) eklendi.
3. Verisign Paketi'ne draft-brown-epp-fees-03 ve draft brown-epp-fees-04 ile uyumlu Kayıt Ücreti Uzantısı (fee) eklendi.
4. Verisign Paketi'ne draft-gould-allocation-token-02 ile uyumlu Dağıtım Belirteci Uzantısı (allocationtoken) eklendi.
5. Başlangıç Aşaması Uzantısı (launch), draft-ietf-eppext-launchphase-03 ve ardından draft-ietf-eppext-launchphase-05 ile uyumlu hale gelecek şekilde Ticari Marka Denetim Formu desteğinin eklenmesiyle güncellendi.
6. Verisign Paketi'ne draft-ietf-eppext-idnmap-01 ile uyumlu IDN Harita Uzantısı (idnmap) eklendi.
7. NameSuggestion'ın bilgi öğesine subID özelliği eklendi.
8. Verisign Paketi'ne draft-gould-idn-table-02 ile uyumlu IDN Tablo Eşleme (idntable) eklendi.
1.4.0.0 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Java 5 yerine Java 6'ya bağlı olacak şekilde değiştirildi. Launch uzantısı halihazırda Java 6'ya bağlıydı ve artık JAXB kullanımına yönelik yeni bağımlılığın ardından tüm SDK Java 6'ya bağlı olacak şekilde taşınmaktadır.
2. Saniyeler için 4 haneli kesinlik kullanarak EPPUtil'de XSD dateTime türüyle kodlama yoluyla hata düzeltildi. Düzeltme, kodlamada varsayılan olarak 3 haneli kesinlik (milisaniye) kullanmaya ve dataTime değerini ayrıştırmak için JAXB DatatypeConverter.parseDateTime kullanmaya yönelikti. Erişim yöntemleri eklendi (getTimeInstantFormat(): Gerekirse kodlama formatının değiştirilmesini sağlamak için String ve setTimeInstantFormat(String)).
1.3.0.0 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. SMD'leri (boşluksuz SMD'ler) ve SMD Geri Çekme Listesini test etmek için 25 Kasım 13'e güncellendi. SMD Geri Çekme Listesi UTF-8'den ASCII'ye dönüştürüldü.
2. launch-1.0.xsd'nin, doküman dizinindeki draft-tan-epp-launchphase.txt'in ve yeni validatorID isteğe bağlı özniteliğini destekleyen kodların ve testlerin güncellenmesiyle draft-tan-epp-launchphase-12'yi desteklemek için güncellendi.
3. com.verisign.epp.codec.registry.EPPRegistryRegEx sınıfında ve com.verisign.epp.codec.registry.EPPRegistryRegEx istemci sınıflarının bazılarında işlenen XML isim alanı düzenlendi.
4. XML ayrıştırma istisnasını işlemek için com.verisign.epp.codec.signedMark.EPPSignedMark değiştirildi. Kodlanan SMD'den elde edilen XML ayrıştırılırken bu özellikle gereklidir.
1.1.0.4 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Fazladan boşluklu ve boşluksuz SMD'nin doğrulamasını işlemek için, com.verisign.epp.codec.EPPSignedMark'ı EPPSignedMark ve EPPEncodedSignedMark olarak iki sınıfa ayırın.
2. SMD'leri doğrudan ayrıştırmak için EPPEncodedSignedMark'a SMD InputStream yapıcısı oluşturuldu.
3. İptal Edilen SMD doğrulamasına destek eklendi
4. ICANN örnek SMD'lerinin testleri eklendi ve dahil edildi
5. SDK ve ICANN örnek SMD'leri tarafından üretilen SMD'leri desteklemek üzere birden fazla CRL desteği eklendi.
6. İlgili Etki Alanı bilgi komutuna Etki Alanı Bilgi Formu ve İlgili Bilgi Formu eklendi.
7. Tüm İlgili Etki Alanı Uzantısı komutlarını desteklemek için com.verisign.epp.interfaces.EPPRelatedDomain sınıfı oluşturuldu.
8. Yeni İlgili Etki Alanı Uzantısı komutlarına destek eklemek için com.verisign.epp.interfaces.EPPRelatedDomain'i uzatmak üzere com.verisign.epp.namestore.interfaces.NSDomain sınıfı güncellendi.
9. Öneri kılavuzuna yeni “uTLD” özelliği eklendi.
10. Öneri'ye yeni “kısıtlamalı” durumu eklendi.
11. Unicode değerlerini desteklemek için, Öneri'deki tld türü genişletildi.
1.0.0.5 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Programcı Kılavuzu (PDF)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Verisign Paketi'nin ilk harici sürümünde:
a. Name Store/SRS Paketinde eşlemeler / uzantılar bulunur.
b. Name Paketinde eşlemeler / uzantılar bulunur.
c. Launch EPP SDK'sinde Launch Uzantısı bulunur.
d. Kayıt Eşleme ekler.
e. İlgili Etki Alanı Uzantısı ekler.
f. Öneri Uzantısını günceller.

EPP Aracı

EPP Aracı geliştiricilerin kendi kod tasarımlarını oluşturma ve bu tasarımların sorunlarını gidermeleri için tasarlanan kesin, bağlam temelli etkileşimli bir örnekler setidir. Araç, İşletim Testi ve Değerlendirme (OT&E) ortamındaki bir kayıt şirketi uygulamasıymış gibi davranır. EPP Aracı, COMNET ve CTLD kayıt defteri platformlarını destekler.

Sürümler Dağıtım Belgeler Notlar
6.5.0.5 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Core ürününün Create/Update etki alanı için iletişim desteği eklendi
2. Core ürünü için rahat iletişim doğrulama desteği eklendi
6.2.0.4 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Core sistemi için ilgili etki alanı uzantısı desteği eklendi
2. Tek bir komutta 20'ye kadar kişi denetim desteği eklendi
6.1.2.2 Unix Binary (TAR)
Unix Kaynak Dosyası (TAR)
Windows Binary (ZIP)
Windows Kaynak Dosyası (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. EPP Aracı kaynak kodu paketleme, açık kaynak olarak kullanılmak üzere değiştirildi
2. Başlangıç aşamaları için ilgili alan adı uzantısı (yalnızca CORE) ve launch uzantısı (Core ve Namestore sistemleri) desteği
3. Core ve Namestore sistemlerinden gelen yeni gTLD'leri otomatik olarak tespit etmek için Kayıt Bilgi komutu desteği
4. Core sistemindeki kişi komutlarını desteklemek için değişiklikler
5. (1) Önerilen etki alanlarındaki İngilizce olmayan karakterleri döndürme desteği ve (2) (Geo) Coğrafya ve Yaratıcı filtrelerinin eklenmesi gibi NameSuggestion değişiklikleri
6. dotName sistemi için Domain Create ve Domain Update komutları için DNSSEC uzantısı eklendi
7. Dotname sistemi için Domain ve EmailFwd komutları için RGP komutları eklendi
5.9.0.4 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Namestore sistemi için EPP Bakiye Eşleme desteği eklendi.
2. Namestore sistemi için Contact Transfer komutları desteği eklendi.
3. Namestore sistemi için DNSSEC uzantısı eklendi.
5.8.0.2 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. İstemci Nesne Özelliği (COA) desteğinde değişiklikler
2. HTTPS/HTTP kanalının alt setinin desteğinde değişiklikler
3. Name Suggestion'da değişiklikler ("Giriş İlişkilendirmesine Göre Sırala" özelliğine ek olarak)
5.7.0.2 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Core tarafından desteklenen tüm DNSSEC algoritmaları için destek eklendi.
5.6.0.1 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Yeni Verisign markalaması
5.5.0.3 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. secDNS-1.1'i desteklemesi için Core Domain Create komutunu güncelleştirin
2. Core Domain Create/Update komutları için yeni DNSSEC algoritması ekleyin
3. Algoritma aşağı açılır verileri ve Özet türü aşağı açılır verilerini Core Domain Create/Update komutları için yapılandırılabilir duruma getirin.
4. Algoritma aşağı açılır listesini Core Domain Create/Update komutları için değiştirin.
5. Özet türü aşağı açılır listesini core domain Create / Update komutları için değiştirin.
5.2.0.5 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. DotName sistemi için IDN Dil etiketi desteği eklendi.
2. .com .net Kayıt (Core) sistemi için DNSSEC alanlarına Örnek veri desteği eklendi.
3. OTE profilleri ekleyin
4. eppsdk sertifikası eklendi ve eppsdk profilleri güncellendi.
5.1.0.3 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
5. .com .net Registry (Core) sisteminde Domain Create, Domain Update ve Domain Info komutları için DNSSEC uzantısı desteği eklendi.
5.0.0.4 Unix (TAR)
Windows (ZIP)
Benioku Dosyası (TXT)
Sertifika Benioku Dosyası (TXT)
Değişiklik Günlüğü (TXT)
1. Name Store platformu, .name Kaydı ve .com .net Kaydını birden fazla ortamda destekleyen (EPP SDK, OT&E, Üretim ve özel) ilk sürüm indirilebilir.